Online kalkulačka 2022: Mateřská dovolená

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu. V roce 2022 platí, že pokud máte hrubou mzdu do cca 39 500 Kč, pak je mateřská asi 70% z hrubé mzdy. Pro výpočet PPM v roce 2022, vám poslouží tato online kalkulačka.

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2022. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené.

V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má nárok na „placenou“ mateřskou dovolenou.

Online kalkulačka: Výpočet PPM během mateřské dovolené 2022

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdo má nárok na placenou mateřskou dovolenou?

Na úvod je nutné zdůraznit, že mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství, jsou dvě různé věci:

Mateřská dovolená je volno v zaměstnání. Z logiky věci tedy mají na mateřskou dovolenou nárok pouze zaměstnanci. Pokud je někdo nezaměstnaný, tak sice může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (viz dále), ale nejedná se o mateřskou dovolenou v pravém slova smyslu. Podobné je to i u OSVČ. Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění, může mít nárok na PPM, ale opět se nejedná o mateřskou dovolenou.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Za zaměstnance platí nemocenské pojištění „automaticky“ zaměstnavatel (výjimkou je práce na DPP do 10000 Kč měsíčně, nebo i práce na DPČ do 3500 Kč měsíčně). OSVČ si pak nemocenské musí platit sami (na rozdíl od sociálního a zdravotního pojištění, je toto nemocenské dobrovolné)

Jaká je délka mateřské v roce 2022?

Peněžitou pomoc v mateřství může mít žena (nebo i muž) po dobu 28 týdnů (196 dní) na jedno dítě nebo 37 týdnů (259 dní), pokud se narodí dvojčata. Muž má mateřskou min. o 6 týdnů kratší. Může na ni nastoupit až od začátku 7 týdne po porodu. Prvních 6 týdnů po porodu, tak PPM může čerpat pouze žena. Ta ostatně může být na mateřské již od 6 – 8 týdne před porodem.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM v roce 2022?

Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musí být splněno několik různých podmínek. Tou hlavní podmínkou je minimální doba účasti na nemocenském pojištění:

 • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky
 • U zaměstnanců to znamená „minimální dobu zaměstnání“ nejméně cca 9 měsíců
 • U OSVČ to znamená platit si nemocenské pojištění alespoň 9 měsíců
 • Nebo to může být kombinace doby v zaměstnání a doby podnikání (pokud probíhají po sobě, ne souběžně)

Druhou důležitou podmínkou je pak to, že:

 • V době vzniku nároku na PPM musí být žadatel zaměstnaný (účastník nemocenské pojištění) nebo si ho platit jako OSVČ
 • Nebo to musí být maximálně 180 dní od skončení poslední pojištěné činnosti (podnikání, zaměstnání), pokud bylo těhotenství zahájeno během této pojištění doby (podnikání, zaměstnání)

Výpočet mateřské: Kolik je peněžitá pomoc v mateřství (PPM) v roce 2022?

Pro výpočet mateřské je rozhodující vaše hrubá mzda. Obvykle se výpočet provádí na základ příjmů za posledních 12 měsíců. U zaměstnanců se nejprve vypočítá denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se dá zjednodušeně vypočítat, jako součet vašich celkových příjmů za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), vydělený počtem dní (365).

Denní vyměřovací základ se pak dále redukuje – pro rok 2022 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1298 Kč se započítá 100% denního vyměřovacího základu
 • Do 1946 Kč se započítá 60% denního vyměřovacího základu
 • Do 3892 Kč se započítá 30% denního vyměřovacího základu
 • Nad 3892 Kč se nezapočítá nic

Výpočet mateřské – příklad výpočtu v roce 2022

Můžeme si ukázat modelový příklad – budeme mít p. Novákovou, která má hrubou mzdu 40 000 Kč:

 • Denní vyměřovací základ = (40 000 * 12)/365 = 1315,07

Toto je zjednodušený výpočet. Při reálném výpočtu je mimo jiné potřeba zohlednit vyloučené dny (doba na nemocenské, ošetřovném, rodičovské, mateřské, dlouhodobé ošetřovné, se do výpočtu nezahrnuje).

 • Redukovaný vyměřovací základ = do 1298 se započítá 100%, ze zbytku 17,07 Kč se započítá 60%, tj. 10,24 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ bude = 1309 Kč

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je 70% z redukovaného vyměřovacího základu:

 • Mateřská na 1 den = 917 Kč
 • Mateřská na měsíc = 27 510 Kč
 • Mateřská celkem = 179 732 Kč

Nárok na PPM po skončení zaměstnání?

Pokud je žena nezaměstnaná, pak má na „mateřskou“ (PPM) nárok jen v některých případech. Aby měla nárok na PPM, musí začátek spadat do ochranné lhůty. Ochranná lhůta je až 180 dní po skončení zaměstnání (ve kterém začalo těhotenství). Maximální délka ochranné lhůty je 180 dní (pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je ochranná doba stejný počet dní, jako délka zaměstnání).

Pokud je žena před porodem (6 – 8 týdnů před termínem), v ochranné době a splňuje podmínku minimální doby 270 dní, pak má nárok na PPM, i když je nezaměstnaná. Pokud je ale nezaměstnaná již delší dobu, nebo je to třeba studentka, která zatím nikde nepracovala, pak na PPM nárok mít nebude.

V takovém případě by jí vznikal nárok na rodičovský příspěvek po narození dítěte. Na ten mají nárok i nezaměstnané ženy, studentky, nebo ti kdo obecně nesplňují podmínky pro PPM.