Výpočet příspěvku na bydlení 2021 – kalkulačka, podmínky, změny

Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro lidi, kteří mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Výše přídavků na bydlení, závisí na skutečných (doložených) nákladech na bydlení, na počtu osob, které v bytě bydlí a na velikosti města (či obce). Nárok má i student nebo důchodce (podmínky jsou stejné).

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu. U přídavků na bydlení je nutné doložit náklady a příjmy, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Výše příspěvku se odvíjí od doložených nákladů, počtu osob a velikosti města.

Od začátku roku 2021 (od 1. 1. 2021), se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu pak může dojít i ke zvýšení příspěvku. Nebo na něj mohou mít nárok i ti, kdo dříve nesplnily podmínky.

V následující kalkulačce si můžete orientačně spočítat, jestli splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste přibližně mohli dostat. Dozvíte se i informace o tom, kdo má nárok, jaké jsou podmínky a změny v roce 2021.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2021

Pro výpočet příspěvku na bydlení je potřeba zadat:

  • Průměrné náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí
  • Průměrný příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí (za všechny osoby, které v bytě bydlí)
  • Velikost města nebo obce, kde se byt nachází
  • Počet osob, které v bytě bydlí
  • Zda se jedná o nájem, byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt
Kalkulačka přídavky na bydlení 2021
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2021?

Na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo má platnou nájemní smlouvu (pozor, podnájemní smlouva nestačí), nebo je majitelem bytu v osobním vlastnictví. Za vlastníka se případně považuje i druhý manžel atd.

Nárok na příspěvek na bydlení je v případě, že vaše náklady na bydlení jsou vyšší, než 30% vašeho příjmu (v Praze vyšší než 35%). Tyto náklady by současně neměly být vyšší než normativní náklady na bydlení.

Viz zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), paragraf 24:

§ 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 

a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně

b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Jaké osoby se posuzují pro nárok na příspěvek na bydlení?

Pro příspěvek na bydlení jsou posuzovány všechny osoby, které v bytě bydlí. To, kde mají trvalé bydliště, není tím rozhodujícím faktorem (tak tomu bývalo dříve).

Nyní tedy může být společně posuzována i osoba, která nemá v bytě trvalé bydliště, ale skutečně jej užívá. Stejně tak ale může být z posuzování vyloučena osoba, která má sice v bytě trvalé bydliště, ale fakticky jej minimálně 3 měsíce neužívá.

Jaké příjmy ovlivňují nárok na příspěvek na bydlení

Příjem je nutné u přídavků na bydlení dokládat vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Příjmy se tedy obvykle dokládají 4x za rok (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu).

Příjem se dokládá za všechny osoby, které v bytě bydlí. Mezi příjmy patří například čistá výplata ze zaměstnání nebo i příjmy z nějaké brigády (DPP, DPČ).

Zohlední se i příjem z podnikání. Mezi příjmy spadá i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, mateřská, důchod apod.

Jako příjem se neposuzují například jednorázové sociální dávky (porodné), dávky pomoci ve hmotné nouzi. Během epidemie se jako příjem nepočítá třeba ošetřovné. U důchodců se zase nepočítá rouškové. Nepočítají se ani dávky hmotné nouze.

Pokud je někdo bez příjmu, nebo má jen nízký příjem, tak se mu jako příjem započítá životní minimum (podle počtu osob a jejich věku).

Jaké náklady se zohlední pro nárok na přídavky na bydlení?

I náklady na bydlení, je nutné doložit pravidelně, vždy jednou za 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Dokládají se skutečně zaplacené náklady na bydlení (musíte být schopni případně doložit zaplacené složenky, SIPO či výpis z účtu).

Mezi příjmy spadá především nájem, platby za služby a energie (elektřina, voda, plyn) a další náklady související s bydlením.

Do nákladů na bydlení naopak nepatří například zaplacená kauce (u nájmu), příspěvek do fondu oprav, splátky hypotéky nebo úvěru za bydlení, televizní a rozhlasový poplatek, platby za pevnou telefonní linku nebo internet apod.

Normativní náklady na bydlení v roce 2021

Normativní náklady na bydlení jsou tabulkové hodnoty, které jsou stanovené pro jednotlivé velikosti měst/obcí a podle počtu osob, které v bytě bydlí. Liší se i podle toho, zda se jedná o nájem nebo byt v osobním vlastnictví (či družstevní byt). Jsou vyčísleny i normativní náklady na pevná paliva.

Tyto tabulky (normativní náklady), se zpravidla mění na začátku roku (zohledňuje se vliv inflace a dalších faktory). Aktuální tabulky normativních nákladů od 1. 1. 2021, můžete najít zde.

Příspěvek na bydlení pro studenty nebo pro důchodce?

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, platí pro všechny stejně. Není tedy žádná výjimka, pokud o příspěvek žádá například starobní či invalidní důchodce. Na příspěvek na bydlení může mít nárok i student, nebo kdokoliv jiný, kdo splní příslušné podmínky.