Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro lidi, kteří mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Výše přídavků na bydlení, závisí na skutečných (doložených) nákladech na bydlení, na počtu osob, které v bytě bydlí a na velikosti města (či obce). Nárok má i student nebo důchodce (podmínky jsou stejné).

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a příjmy, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Výše příspěvku se odvíjí od doložených nákladů, počtu osob a velikosti města.

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se mění normativní náklady na bydlení. Díky tomu pak může dojít ke  snížení příspěvku.

  • změnily se tabulky normativů – základní tabulky jsou stejné jako v minulém roce, od 1. 1. 2024 je zrušený paragraf 26a, a není tedy již nárok na mimořádné zvýšení
  • od ledna 2024 platí novela zákona o státní sociální podpoře – vyřízení příspěvku na bydlení by mělo být jednodušší a rychlejší (úřad práce si nově bude schopen zjišťovat více informací sám)
  • od začátku roku 2024 se očekává větší zvýšení nákladů na bydlení (zvýší se daň z nemovitosti, bude se zdražovat elektřina a plyn, zvýší se poplatky za odvoz odpadů, zvýší se DPH na vodu a teplo, zvýší se i poplatky za vodné a stočné, může dojít ke zdražení nájmu, a další změny

Od začátku roku 2024, platí i novela zákona o státní sociální podpoře, při které se měnily i některé podmínky pro nárok na přídavky na bydlení. Úřad práce, bude mít nově možnost zjistit náklady na energie (elektřina nebo plyn), přímo od dodavatele. Úřad bude mít nově i možnost, zjistit si informace o příjmech. Tím by se měly omezit nejčastější chyby, které vznikají při vyřizování dávek na bydlení (kvůli čemuž má často vyřízení dávek i velké zpoždění).

V následující kalkulačce si můžete orientačně spočítat, jestli splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste přibližně mohli dostat. Dozvíte se i informace o tom, kdo má nárok, jaké jsou podmínky a změny v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení 2024

Pro výpočet příspěvku na bydlení je potřeba zadat:

  • Průměrné náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí
  • Průměrný příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí (za všechny osoby, které v bytě bydlí)
  • Velikost města nebo obce, kde se byt nachází
  • Počet osob, které v bytě bydlí
  • Zda se jedná o nájem, byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo má platnou nájemní smlouvu (pozor, podnájemní smlouva nestačí), nebo je majitelem bytu v osobním vlastnictví. Za vlastníka se případně považuje i druhý manžel atd.

Nárok na příspěvek na bydlení je v případě, že vaše náklady na bydlení jsou vyšší, než 30% vašeho příjmu. Tyto náklady by současně neměly být vyšší než normativní náklady na bydlení.

Viz zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), paragraf 24:

§ 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže

a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a současně

b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Jaké osoby se posuzují pro nárok na příspěvek na bydlení?

Pro příspěvek na bydlení jsou posuzovány všechny osoby, které v bytě bydlí. To, kde mají trvalé bydliště, není tím rozhodujícím faktorem (tak tomu bývalo dříve).

Nyní tedy může být společně posuzována i osoba, která nemá v bytě trvalé bydliště, ale skutečně jej užívá. Stejně tak ale může být z posuzování vyloučena osoba, která má sice v bytě trvalé bydliště, ale fakticky jej minimálně 3 měsíce neužívá.

Jaké příjmy ovlivňují nárok na příspěvek na bydlení

Příjem je nutné u přídavků na bydlení dokládat vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Příjmy se tedy obvykle dokládají 2x za rok (v lednu, a v červenci ). Případně je nutné doložit příjmy/náklady, pokud dochází k nějaké změně.

Příjem se dokládá za všechny osoby, které v bytě bydlí. Mezi příjmy patří například čistá výplata ze zaměstnání nebo i příjmy z nějaké brigády (DPP, DPČ).

Zohlední se i příjem z podnikání. Mezi příjmy spadá i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, mateřská, důchod apod.

Jako příjem se neposuzují například jednorázové sociální dávky (porodné), dávky pomoci ve hmotné nouzi. Mezi příjmy, se nepočítá ani příjem dětí (z nějaké brigády nebo placení praxe, apod.).

Jaké náklady se zohlední pro nárok na přídavky na bydlení?

I náklady na bydlení, je nutné doložit pravidelně, vždy jednou za  pololetí, tj. 2x za rok (posuzuje se průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí). Dokládají se skutečně zaplacené náklady na bydlení (musíte být schopni případně doložit zaplacené složenky, SIPO či výpis z účtu).

Mezi příjmy spadá především nájem, platby za služby a energie (elektřina, voda, plyn) a další náklady související s bydlením.

Do nákladů na bydlení naopak nepatří například zaplacená kauce (u nájmu), příspěvek do fondu oprav, splátky hypotéky nebo úvěru za bydlení, televizní a rozhlasový poplatek, platby za pevnou telefonní linku nebo internet apod.

U družstevních bytů, nebo při bydlení ve vlastním, se některé náklady započítají paušálně (náklady srovnatelné s nájemným).  Paušální částkou, se započítají i náklady na pevná paliva (uhlí, dřevo, peletky, apod.).

Normativní náklady na bydlení v roce 2024

Normativní náklady na bydlení jsou tabulkové hodnoty, které jsou stanovené pro jednotlivé velikosti měst/obcí a podle počtu osob, které v bytě bydlí. Liší se i podle toho, zda se jedná o nájem nebo byt v osobním vlastnictví (či družstevní byt). Jsou vyčísleny i normativní náklady na pevná paliva.

Tyto tabulky (normativní náklady), se zpravidla mění na začátku roku (zohledňuje se vliv inflace a dalších faktory). V roce 2023, se ale tabulky proměnily výrazněji (sloužení některých kategorií), a současně platilo i mimořádné zvýšení (podobně, jako v minulém roce). Aktuální tabulky normativních nákladů od 1. 1. 2024, můžete najít zde.

Příspěvek na bydlení pro studenty nebo pro důchodce?

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, platí pro všechny stejně. Není tedy žádná výjimka, pokud o příspěvek žádá například starobní či invalidní důchodce. Na příspěvek na bydlení může mít nárok i student, nebo kdokoliv jiný, kdo splní příslušné podmínky.

Online žádost o příspěvek na bydlení – vyřízení přes internet

Od poloviny minulého roku, je nově možné vyřizovat žádost o přídavky na bydlení jen přes internet. Není nutné chodit osobně na Úřad práce, nebo dokládat nějaké papírové dokumenty. Došlo také ke zjednodušení žádosti (pořád to je trochu „náročnější“).

Pro vyřízení příspěvku na bydlení přes internet, je potřeba přihlášení elektronickou identitou (bankovní identita, přihlášení přes datovou schránku, přihlášení přes MojeID, nebo i jiné ověření).

U nové online žádosti, není potřeba skoro nic dokládat – vše co je možné, si Úřad práce sám ověří z různých databází. I tak ale bude potřebovat znát některé údaje (výši příjmů, výši nákladů na bydlení a případně i další). Příspěvek na bydlení je pochopitelně možné i nadále vyřídit osobně na místní pobočce Úřadu práce.

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací