Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání.

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ).

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je nutné splnit několik podmínek. O jaké se jedná, si povíme dále. V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, na jak vysokou podporu od Úřadu práce, můžete mít v roce 2024 nárok.

Změna podmínek a snížení podpory v nezaměstnanosti od roku 2024

V roce 2023, představila vláda velký balík změn (konsolidační balíček úsporných opatření, daňové změny a důchodovou reformu). Část změn, by se měla týkat i podpory v nezaměstnanosti.

Všechny tyto změny, již byly schváleny (s výjimkou důchodové reformy, ta se bude řešit až během roku 2024) a budou platit od 1. 1. 2024.

Zpřísnění podmínek, pro nárok na podporu  v nezaměstnanosti

Kvůli setrvale nízké nezaměstnanosti, bylo schváleno omezení pro případy, kdy lidé opakovaně žádají o podporu v nezaměstnanosti.

Doposud to bylo tak, že když nebyla vyčerpána celá podpora v nezaměstnanosti (stačilo ukončit evidenci na Úřadu práce jen pár dní před koncem podpory), tak následně stačilo odpracovat alespoň 3 měsíce a byl opět nárok na další podporu v nezaměstnanosti.

Od ledna 2024 se to ale mění, a budou platit přísnější podmínky. Na další (opakovanou) podporu v nezaměstnanosti, bude nárok až po odpracování minimálně 5 měsíců v novém zaměstnání (nebo případně minimálně 9 měsíců, pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Doposud se podpora v nezaměstnanosti nevyplácela pod dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné. Když byl při výpovědi nárok na trojnásobek průměrného výdělku, tak podporu vyplácel Úřadu práce,  až od 4 měsíce.

To se také mění. Od roku 2024, už odstupné nehraje žádnou roli. Na podporu je nárok, hned od začátku evidence na Úřadu práce.

Kalkulačka pro výpočet podpory od Úřadu práce v roce 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je nezaměstnaných a jaká je průměrná výše podpory v roce 2024?

Na začátku roku 2024, bylo v ČR asi 260 tisíc nezaměstnaných (evidovaných na Úřadu práce). To je nezaměstnanost cca 3,5%.

Nezaměstnanost je v ČR dlouhodobě velmi nízká. Pravidelně se pohybuje na jedné z nejnižších úrovní v EU. Je také nutné si uvědomit, že ze zmíněných cca 260 tisíc nezaměstnaných, tvoří nezanedbatelnou část i mladiství, osoby se zdravotním omezením, apod. Počet „klasických“ nezaměstnaných, kteří pobírají podporu a hledají si novou práci, je cca 90 tisíc osob.

Maximální podpora v nezaměstnanosti sice v roce 2024, může být až 24 608 Kč měsíčně. Takto velkou podporu ale dostane jen málo lidí. Aktuálně, je průměrná výše podpory v nezaměstnanosti částka okolo 10 tisíc Kč. Což není příliš mnoho peněz.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Abyste při výpovědi ze zaměstnání (nebo po ukončení/přerušení podnikání jako OSVČ), měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí být splněno několik podmínek:

 • Musíte se přihlásit na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání – tedy projevit vůli hledat si nové zaměstnání. Jako uchazeč o zaměstnání pak máte nárok na podporu, ale současně máte i určité povinnosti (chodit na pravidelné schůzky na ÚP, aktivně reagovat na nabídky práce od ÚP apod.). Máte i omezené možnosti, jak mít nějakou brigádu nebo přivýdělek
 • Musíte mít splněnu minimální „odpracovanou dobu“ 12 měsíců za poslední dva roky (jedná se dobu účasti na důchodovém pojištění, kam se počítá i podnikání jako OSVČ, v některých případech i práce na DPP nebo DPČ, nebo i „náhradní činnost“, jako například mateřská či rodičovská dovolená)
 • Nesměl jste být v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovní kázně nebo pracovních povinností
 • Nesmíte být na neschopence nebo mít nárok na důchod (invalidní nebo starobní)
 • Nesmíte aktivně podnikat

Kolik je podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce v roce 2024?

Výpočet podpory pro nezaměstnané, se provádí na základě průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (průměr za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí).

Výše podpory na ÚP je 65% – 45%:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% druhé dva měsíce
 • 45% zbytek doby

Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 částka 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2024 ve výši 27 578 Kč

Na podporu máte nárok 5 – 11 měsíců:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Pozor na to, jak je ukončeno zaměstnání – někdy je nárok jen na sníženou podporu

O tom, kolik dostanete od Úřadu práce, ale nerozhoduje jenom vaše průměrná čistá mzda, ale i to, jak došlo k ukončení zaměstnání:

 • Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí od zaměstnavatele, máte nárok na 65% za první dva měsíce, pak se podpora postupně snižuje
 • Pokud dá výpověď zaměstnanec a neuvede vážný důvod pro ukončení zaměstnání, pak je podpora po celou dobu jen 45%
 • To samé platí i pro dohodu pro ukončení pracovního poměru. Pokud zde není poukázáno na vážné důvody, také podpora také jen nižší
 • Při ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou, je to stejné, jako když dostanete výpověď od zaměstnavatele (tj. 65% za první dva měsíce)
 • Pokud jste propuštěni z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak je podpora 0% (nemáte na ni nárok min. 6 měsíců)

Co jsou to vážné důvody pro ukončení zaměstnání?

Jedná se o důvody uvedené v paragrafu 5c, zákona o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.). Pokud ukončíte zaměstnání z některého vážného důvodu, pak máte nárok na podporu v plné výši.

Mezi vážné důvody pro ukončení práce patří například: péče o dítě do 4 roků, péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby (II až IV stupeň závislosti), docházka dítěte do školky/školky, místo výkonu a povaha práce druhého manžela/partnera, zdravotní důvody nebo i jiné morální, etické, náboženské, aj. důvody

Přivýdělek nebo brigáda na Úřadu práce

V době, kdy jste vedeni v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce, máte hodně omezené možnosti, jak si zvýšit příjem. V době, kdy máte nárok na podporu, nesmíte mít žádný příjem. Vůbec žádný, jinak by vám přestala být vyplácena podpora.

Pod skončení výplaty podpory, můžete mít i nějakou brigádu/přivýdělek. Můžete se ale jednat jen o práci na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Práce na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) není dovolená. A také máte omezenou výši příjmu. Můžete si vydělat maximálně 9 450 Kč za měsíc (jedna polovina minimální mzdy, ta se od 1. 1. 2024 zvýšila na 18 900 Kč).

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací