Sleva na manželku – vzor čestné prohlášení, že manželka nemá příjmy

Za manželku (nebo manžela), která má příjem do 68 000 Kč za rok 2023, je možné uplatnit nárok na daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. V daňovém přiznání je nutné doložit čestné prohlášení, že manželka nemá příjmy (viz vzor čestného prohlášení ke stažení).

Jednou ze slev, kterou je možné uplatnit v daňovém přiznání 2024 (příjmy za rok 2023), nebo při ročním zúčtování daní v zaměstnání, je i daňová sleva na manželku (nebo na manžela).

Hlavní podmínkou, pro nárok na tuto slevu, je příjem do 68 000 Kč za rok.

V daňovém přiznání (jako příloha), musí být doloženo čestné prohlášení, že druhý z manželů nemá příjem vyšší, než je tento zákonný limit.

Kdo má nárok na slevu za manželku v roce 2024?

Od 1. 1. 2024, platí konsolidační balíček, který změnil podmínky pro nárok na daňovou slevu za manželku (a také zrušil školkovné, slevu na studenta, a mnoho dalších věcí).

V daňovém přiznání v roce 2024 (příjmy za rok 2023), ale zatím ještě platí původní podmínky:

  • Na slevu mají nárok manželé (tj. manžel na manželku, nebo manželka na manžela)
  • Na slevu mají nárok i registrovaní partneři (tj. i páry stejného pohlaví)
  • Není nárok u druha/družky nebo u jiných nesezdaných párů
  • Příjem za rok 2023 nesmí být vyšší než 68 000 Kč (viz níže, jak se počítají příjmy)
  • Splnění podmínek se dokládá čestným prohlášením
  • Po svatbě je nárok na slevu až od dalšího měsíce (za každý celý měsíc po svatbě je nárok na 1/12 z celkové slevy)
  • Sleva na manželku je v roce 2024 stále 24 840 Kč
  • Za manželku s průkazem ZTP/P je sleva 49 680 Kč

Kromě slevy na manželku, můžete mít nárok i na další daňové slevy.  Další peníze můžete ušetřit i tím, že si z daní odečtete nezdanitelné části, jako jsou dary, úroky z hypotéky, penzijní spoření, životní pojištění, a další odčitatelné položky.

Jak se počítají příjmy pro slevu na manželku?

Do limitu 68 000 Kč za rok 2023, se počítají různé příjmy. Počítá se například mateřská, ošetřovné na dítě, dlouhodobé ošetřovné, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, příjmy ze zaměstnání nebo z nějaké brigády, odměna pěstouna, příjmy z podnikání, příjmy z nájmů a různé další.

Do limitu 68 000 Kč za rok 2023, se nepočítají sociální dávky jako příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna), příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, a různé další.

Počítají se všechny příjmy, které byly vyplaceny v roce 2023 (tj. ty, které přišly na účet od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).

Pouze u příjmů ze závislé činnosti (např. výplata ze zaměstnání) je to jinak. U zaměstnání se mezi příjmy za rok 2023, počítá i výplata, která přišla na účet v lednu 2024 (výplata za prosinec 2023).

Co se dokládá pro nárok na slevu za manželku?

V daňovém přiznání, je nutné vyplnit příslušnou kolonku. A mezi přílohy je nutné přiložit čestné prohlášení manželky (nebo manžela), že nemá vůbec žádné příjmy, nebo že příjmy za rok 2023, byly do 68 000 Kč.

Pokud má manžel/manželka průkaz ZTP/P (a je tedy nárok na dvojnásobnou slevu 49 680 Kč), tak se dokládá i příslušný průkaz).

Vzor čestné prohlášení, že manželka nemá příjmy (pro nárok na daňovou slevu)

Čestné prohlášení, že manželka (nebo manžel) nemá příjmy, aby mohl být nárok na slevu, je velmi jednoduché – viz následující vzor:

Vzor čestné prohlášení:

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný/á

Pan/paní ………………
rodné číslo: …………..
Bydliště: ……………..

 

 

prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období 20….. neměl/a vlastní příjem přesahující částku uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (68 000 Kč).

 

 

V ………….. dne ………..

Podpis: ……………………

Vzor čestné prohlášení ke stažení

Vzor čestného prohlášení, že manželka nemá příjmy (resp. že má příjmy do limitu 68 000 Kč za rok), si můžete stáhnout i formátu DOC nebo PDF

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací