Kalkulačka neschopenka 2024 – kdo má nárok na nemocenskou a kolik?

Prvních 14 dní během neschopenky, platí nemocenskou firma (zaměstnavatel). Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ). Na placenou neschopenku, je nárok i ve zkušební době. A nárok může být i po skončení zaměstnání. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc a pro výpočet nemocenských dávek.

Během pracovní neschopnosti, platí nemocenskou prvních 14 dní zaměstnavatel. Od 15 dne, může být nárok na nemocenské dávky (platí stát – ČSSZ). Na nemocenské dávky od 15 dne, je nárok i po skončení zaměstnání. Nárok mohou mít i živnostníci (pokud si platí nemocenské pojištění).

Od 1. 1. 2024, jsou zvýšené redukční hranice – nemocenská může být v roce 2024 o něco málo vyšší (rozdíl je ale pouze na úrovni jednotek nebo nízkých desítek korun za den). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete za neschopenku v roce 2024.

Kdo platí neschopenku a kolik?

Většina zaměstnanců, má během pracovní neschopnosti nárok na „placenou“ neschopenku. Na nemocenskou mohou mít nárok i dohodáři (DPP a DPČ). Nárok může být i u podnikatelů (OSVČ).

Prvních 14 dní, platí neschopenku firma (zaměstnavatel). Jedná se o náhradu mzdy za nemoc, a nárok je jenom během zaměstnání (po skončení zaměstnání, není prvních 14 dní nárok na nemocenskou). Náhrada mzdy se netýká ani podnikatelů (mají nárok až na nemocenské dávky od 15 dne).

Náhrada mzdy za nemoc, je 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku. Prvních 14 dní, jsou placeny pouze neodpracované hodiny.

Při delší neschopence, může být od 15 dne nárok na nemocenské dávky. Ty už neplatí zaměstnavatel, ale stát (ČSSZ). Na nemocenské dávky je nárok i po skončení zaměstnání. Nárok mohou mít i podnikatelé.

Nemocenské dávky, jsou nejprve 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (od 15 do 30 dne). A nemocenská se postupně zvyšuje – od 31 do 60 dne je nárok na 66%, od 61 dne a dále je nárok na 72%. Nemocenské dávky, jsou placeny za všechny kalendářní dny (včetně víkendu nebo státního svátku).

Kalkulačka neschopenka 2024 – výpočet kolik dostanu za neschopenku?

Prvních 14 je nárok na náhradu mzdy za nemoc – výpočet se provádí z průměrného výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí.

Od 15 dne, je nárok na nemocenské dávky – výpočet se provádí z vyměřovacího základu (obvykle posledních 12 měsíců).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvýšení nemocenské 2024

Od začátku roku 2024, bylo znovu zavedeno nemocenské pojištění pro zaměstnance. Doposud platil nemocenské pojištění jenom zaměstnavatel (2,1% z hrubé mzdy). Nově se na placení nemocenského pojištění podílí i zaměstnanci (0,6% z hrubé mzdy). Změna se týká i dohody DPP a DPČ.

Současně s tím, se zvýšilo i nemocenské pojištění pro OSVČ (zvýšení z 2,1% na 2,7%). Minimální záloha na nemocenské pojištění, je v roce 2024 zvýšena na 216 Kč.

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, a pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance, to může znamenat i vyšší nemocenskou během neschopenky (zvýšení se ale projeví, až u zaměstnanců s průměrnou nebo nadprůměrnou mzdou).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy 2024:

  • Do 256,55 Kč se započítá 90%
  • Do 384,83 Kč se započítá 60%
  • Do 769,48 Kč se započítá 30%

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek 2024:

  • Do 1466 Kč se započítá 90%
  • Do 2199 Kč se započítá 60%
  • Do 4397 Kč se započítá 30%

Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání

Na náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní), může být nárok jenom během pracovního poměru.

Pokud zaměstnání skončí během neschopenky (například proto, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou), pak končí i nárok na náhradu mzdy.

Na nemocenské dávky (od 15 dne) je nárok i po skončení zaměstnání. Podmínkou je, aby neschopenka začala ještě v době zaměstnání, nebo nejpozději do 7 dní od skončení pracovního poměru (ochranná doba).

Nárok na nemocenskou ve zkušební době

Na nemocenskou může být nárok, v podstatně hned po nástupu do nového zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění, vzniká hned o prvního dne, v novém zaměstnání. A díky tomu je ihned nárok i na placenou neschopenku.

Ve zkušební době, ale současně platí i jedna výjimka. Během neschopenky, vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Ve zkušební době, je to ale trochu jiné.

Ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen, i když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel pouze nesmí ukončit pracovní poměr, během prvních 14 dní neschopenky.

Neschopenka ve výpovědní době

Pokud zaměstnanec onemocní, tak za běžných podmínek nesmí dostat výpověď (výjimkou by mohla být situace, kdy by například docházelo k zániku firmy).

Pokud ale zaměstnanec onemocní až během výpovědní doby, tak už pracovní poměr může skončit i během neschopenky. Záleží i na tom, kdo dal výpověď.

  • Jeli to výpověď od zaměstnance, pak pracovní poměr končí i během neschopenky
  • Jeli to výpověď od zaměstnance, pak může dojít k prodloužení výpovědní doby

Jaká je maximální délka neschopenky a kdy je nárok na prodloužení?

Na nemocenské dávky, může být nárok až 380 dní. Neplatí to ale vždy. Po 180 dnech, může být pracovní neschopnost ukončena (pokud je zdravotní stav stabilizovaný, a je možné vykonávat nějakou jinou pracovní činnost).

Po 380 dnech se obvykle řeší žádost o invalidní důchod. Nebo je možné požádat o prodloužení podpůrčí doby nemocenské.

Prodloužení je možné o 90 dní, a to i opakovaně (maximálně ale o 350 dní). Nemocenská se prodlužuje na základě žádosti v případě, že existuje předpoklad „uzdravení“ v nějaké dohledné době.

Nárok na nemocenskou u pracujícího důchodce

Na nemocenskou, může mít nárok i důchodce, který dále pracuje v zaměstnání. Neschopenka pro pracujícího důchodce, je ale omezená.

Na nemocenské dávky, může být nárok maximálně 70 dní. A jenom v době zaměstnání (pokud skončení pracovní poměr během neschopenky, tak končí i nárok na nemocenské dávky).

Těchto 70 dní nemocenské pro pracujícího důchodce, navíc platí pro všechny neschopenky, během jednoho kalendářního roku. Pokud je pracující důchodce nemocný opakovaně, během jednoho roku, tak už nemusí mít nárok na placenou neschopenku.

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací