Mateřská a další příspěvky v těhotenství a po porodu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:

Již 3 rokem pracuji jako OSVČ, platím zdravotní, sociální a také nemocenské (nejdříve 126 a nyní 147 Kč).

Otěhotněla jsem a porod mám plánovaný na 19. 7. 2021, jelikož budu samoživitelka, chtěla bych poprosit o radu, z čeho se mi  bude vypočítávat mateřská (cca jsem to spočítala na 4580, což opravdu není nic moc a nedokáži si představit z toho miminko uživit).

Mám nárok k mateřské na nějaké další příspěvky, které by mi pomohly pomoci zvládnout tuto situaci?

Dále bych se chtěla zeptat, zda během mateřské dovolené a rodičovské dovolené mám pozastavit či zrušit živnost, co se děje se sociálním a zdravotním pojištěním, když pozastavím či zruším, případně pojedu dál?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Dotaz poslal/a: Jana, 26.01.2021 13:38
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 28.01.2021 14:27 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud máte termín porodu 19. 7. 2021, tak termín zahájení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) je 6 až 8 týdnů před porodem. Tj. orientačně 24. 5. až 7. 6. 2021.

Mateřská (PPM) se počítá z vyměřovacího základu v posledních 12 měsících. Tj. podle toho, kdy bude zahájena PPM, to bude období květen 2020 až duben 2021 nebo červen 2020 až květen 2021.  Podle toho, mi orientačně vychází mateřská na 4380 až 4440 za měsíc (30 dní) – je to ale jen orientační propočet.

Žádné zvláštní příspěvky během těhotenství, mateřské nebo rodičovské nejsou. Můžete mít případně nárok na standardní sociální dávky. Je to například porodné, příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení. Nebo případně i na dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení.

U jednotlivých sociálních dávek bude záležet na splnění konkrétních podmínek pro danou dávku.

Například u sociální dávky porodné je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem, v posledním kalendářním čtvrtletí před porodem (u vás tedy duben – červen 2021) nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Pozor jen na to, že u OSVČ je to se započítáním příjmu složitější. Pokud máte v rozhodném období podnikání jako hlavní činnost, tak se vám jako příjem pro sociální dávky započítá 1/12 z příjmů v daňovém přiznání za předchozí rok – tj. tady by to bylo ještě daňové přiznání za rok 2019, podané v roce 2020. Současně ale minimálně jedna polovina průměrné mzdy, tj. aktuálně minimálně 17 000 Kč měsíčně. Což je z pohledu nároku na sociální dávky už poměrně vysoký příjem.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

b) částka stanovená podle odstavce 5, jde-li o poplatníka v paušálním režimu, není-li dále stanoveno jinak.

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Tj. doporučuji se podívat na podmínky jednotlivých zmíněných sociálních dávek, zda budete splňovat příslušné podmínky.

Po skončení PPM, máte pochopitelně nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v celkové výši 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Vzhledem k výši PPM, byste měla nárok na částku do 10 000 Kč měsíčně.

Máte také pochopitelně nárok na výživné od otce dítěte. A to jak na výživné na dítě, tak případně i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem pro matku, a také na výživné pro neprovdanou matku dítěte – až do 2 let po porodu.

Toto výživné je povinen uhradit vám otec dítěte. Je možné ho vymáhat soudně. Pokud by následně otec dítěte neplnil svou vyživovací povinnost, tak je možné výživné vymáhat exekučně.

Od července 2021, pak bude i nová sociální dávka – náhradní výživné od Úřadu práce, pro děti, kterým druhý rodič nehradí výživné.

Během čerpání „mateřské“ (PPM) nebo následně na rodičovské nemusíte přerušovat nebo ukončovat podnikání.

Během PPM platí omezení, že byste podnikatelskou činnost neměla osobně vykonávat. Během rodičovské pak žádné omezení podnikání není.

V průběhu čerpání mateřské (peněžité pomoci v mateřství) nebo následné rodičovské, za vás bude platit zdravotní pojištění stát. Na základě toho, bude vaše podnikání bráno jako vedlejší činnost. Nemusela byste případně platit minimální zálohy – resp. bude záležet i na tom, jaké máte příjmy v naposledy podaném přehledu.

Změnu z OSVČ hlavní na vedlejší je pak jen potřeba nahlásit na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a nechat si změnit zálohy

Rozhodnutí, zda přerušit/ukončit podnikání, tedy závisí na tom, zda budete reálně podnikat a mít z toho nějaký příjem. Pokud vůbec ne, tak je asi lepší přerušení podnikání. Pokud budete vykazovat nějakou činnost, pak můžete pokračovat dále.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Výživné na těhotnou studentku VŠ (s otcem dítěte nežije)

-

Dobrý den, chtěla bych vědět jak je to v případě vyživovací povinnosti vůči těhotné studentce. Dcera čeká miminko je ve 4 ročníku na VŠ, s otcem dítěte nežije. Dokud bude potřebovat, bude bydlet u nás. Má otec dítěte vyživovací povinnost k naší dceři nebo je vyživovací povinnost na nás, rodičích?

Zobrazit odpověď

Druhé těhotenství – mám na něco nárok?

-

Dobrý den, mám dítě (3 roky) v září 2024 by mělo nastoupit do MŠ, rodičovský příspěvek pobírám do října 2024. Můj dotaz zní… plánujeme druhé dítě, ale před prvním porodem jsem měla práci na dobu určitou (rok). Na mateřskou jsem nastoupila v únoru 2021 a tentýž měsíc mi skončila smlouva u zaměstnavatele, takže je mi […]

Zobrazit odpověď

Výpočet mateřské – neschopenka nebo neplacené volno?

-

Dobrý den, Zajímalo by mě co je lepší a jaký to má vliv na druhou mateřskou. První dítě narozené 6/2021, rodičovská dovolená do 6/2024 a rodičovský příspěvek až do 12/2024. Druhé dítě termín porodu 11/2024. Co je lepší jít na neschopenku od 6/2024 – 10/2024 nebo si vzít na tu dobu neplacené volno? A má […]

Zobrazit odpověď

Brigáda při mateřské na DPP/DPČ u jiné firmy

-

Dobrý den, Pracuji na částečný úvazek (25h/týdně) pro IT společnost jako naborarka a naskytla se mi možnost brigády na DPP/DPČ u jiné firmy jako asistentka. Na začátku června mám však nastupovat na mateřskou dovolenou – mohu si během této doby „novou“ práci, která by byla na DPP nebo DPČ ponechat? Děkuji moc za odpověď a […]

Zobrazit odpověď