Rodičovská dovolená na 3 roky v roce 2017?

Dobrý den,

je možné vyčerpat rodičovský příspěvek během tří let?

Nebo stále platí na 4 roky?

Nikde jsem se nedočetla, jestli je tato změna už aktuální.

Mám termín porodu v červenci.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Simona M., 17.05.2017 15:03
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 18.05.2017 v 15:36 napsal/a:

Dobrý den,

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je vyplácena v celkové výši 220 000 Kč, maximálně do věku 4 let dítěte. Jakmile je vyčerpána celá částka (tedy celých 220 tisíc korun), nebo jakmile má dítě 4 roky, pak nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Stejně tak jako když se vám narodí druhé dítě (nebo začněte pobírat PPM na druhé dítě),

Základní varianta rodičovského příspěvku je na dobu 4 let, kdy je prvních 9 měsíců vyplácena částka 7600 Kč a zbytek doby pak 3800 Kč. V případě, že splňujete příslušné podmínky, což je především minimální výše vyměřovacího základu, pak si můžete zvolit i rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Maximální výše měsíční platby je 11500 Kč. V takovém případě je pak rodičovský příspěvek vyčerpán již do 2 roků věku dítěte.

Aby bylo možné volit jinou (kratší) variantu rodičovského příspěvku, musí být možné stanovit (k datu narození dítěte), alespoň u jednoho z rodičů vyměřovací základ. Ten je stejný, jaký se používá při posuzování nároku na „mateřskou“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství).

Podmínky možnosti volby rodičovského příspěvku jsou upraveny příslušným zákonem – zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, paragraf 30:

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle odstavců 3 a 4 je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

(3) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč až do částky 11500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ podle věty první, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.

(4) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7600 Kč měsíčně, jestliže

a) lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7600 Kč,

b) ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě;

odstavec 3 věta druhá platí i zde.

(5) Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ podle odstavců 3 a 4, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Tyto podmínky pro volbu rodičovského příspěvku platí již delší dobu.

Aktuálně je připravována novela zákona, kterým by se tyto podmínky měli změnit a to tak, že při splnění podmínek (výše vyměřovacího základu), bude možné celý rodičovský příspěvek vyčerpat už za 6 měsíců. I ti, kdo mají dnes nárok jen na základní variantu (na 4 roky), by pak měli mít možnost volby kratší varianty.

Tato změna zákona zatím není definitivně schválena, a i vzhledem k aktuální politické situaci je velmi pravděpodobné, že nenabude účinnosti dříve než od 1. 1. 2018. Původně se zdálo, že by mohla začít platit již v průběhu roky 2017, ale zatím se tomu tak nestalo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Nárok na podporu po skončení rodičovské dovolené

-

Dobrý den, syn bude mít v půlce června 3 roky. Do školky ho nevezmou (mají plno), tudíž až v září. Práci nemám. Otázka zní: mám nárok na nějaké peníze, když nemohu nastoupit do práce z důvodu starání o syna? Na přídavky na dítě nárok nemáme. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Mateřská dovolená – první měsíce práce po ukončení studia

-

Dobrý den, zajímalo by mě, jak by vypadala finanční situace, kdybych řádně ukončila školu, následně bych do měsíce nastoupila do zaměstnání a během prvních měsíců bych otěhotněla. Z čeho by se mi vypočítávala mateřská, kdybych neměla odpracováno těch 270 dní? Děkuji za odpověď,

Zobrazit odpověď

Práce a rodičovská dovolená

-

Dobrý den, mohu při pobírání rodičovského příspěvku pracovat u stejného zaměstnavatele od července 2018, aniž by muselo jít 6. měsíční dítě do jeslí? Manžel by zajistil péči o dítě, kdy bude mít volné dny (pracuje na směny). Děkuji

Zobrazit odpověď

PPM pro OSVČ – mohu si ji nějak zvýšit?

-

Dobrý den, Jsem na rodičovské dovolené a vykonávám vedlejší činnost jako OSVČ. Přihlásila jsem se k placení nemocenského pojištění, protože plánuji další těhotenství. Můžu si tuto platbu navýšit, aniž bych navyšovala placení sociálního pojištění? Chtěla bych si zajistit vyšší PPM. Jaké je maximum a dá se tato platba měnit kdykoli? Děkuji!

Zobrazit odpověď