Kolik bude podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé neschopence?

Dobrý den,

Jsem čtrnáct měsíců práce neschopen, tedy od 1. 6. 2022 do 16. 8. 2023.

Jak mi bude vypočítaná případná podpora v nezaměstnanosti, pokud bych dal výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti pro vykonávanou práci?

Dotaz poslal/a: Dalibor H., 15.08.2023 11:27
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 15.08.2023 18:32 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud zaměstnavateli oznámíte, že jste pozbyl zdravotní způsobilosti pro výkon vašeho zaměstnání, pak má zaměstnavatel povinnost, převést vás na jinou pracovní pozici (pokud je to možné, a pokud byste byl způsobilý pro výkon nějaké jiné pracovní činnosti), nebo vám musí dát výpověď.

Viz zákoník práce, paragraf 52, písmeno d) a e):

§ 52 Výpověď daná zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Bude záležet i na tom, zda jste pozbyl pracovní způsobilost z důvodu nějakého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud by to bylo z těchto důvodů, tak máte při výpovědi nárok na odstupné ve výši 12 měsíčních platů.

Viz paragraf 67, odstavec 2, zákoník práce:

(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.

Pokud jste ale pozbyl zdravotní způsobilost z jiných zdravotních důvodů (než je pracovní úraz nebo nemoc z povolání), pak naopak není nárok na odstupné vůbec.

Každopádně by ale měla být standardní výpovědní doba 2 měsíce. Nebo je možné ukončit pracovní poměr i dohodou (pak je to o tom, na čem se dohodnete).

Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak bude záležet na tom, zda pracovní poměr ukončíte až po skončení neschopenky. Nebo jestli dojde k ukončení pracovního poměru, a neschopenka bude pokračovat dále.

Pokud vám nyní (16. 8. 2023) končí neschopenka, a vy teprve nyní budete ukončovat pracovní poměr, pak byste měl mít nárok na podporu podle standardních podmínek.

Na podporu budete mít nárok po dobu 5 až 11 měsíců (podle věku). První dva měsíce to bude 65% z průměrného výdělku, další dva měsíce to bude 50% z průměrného výdělku, a zbytek doby 45%.

Průměrný výdělek, se určí buď z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud to není možné (kvůli neschopence), tak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

Viz paragraf 355, zákoník práce:

§ 355 Pravděpodobný výdělek

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Pokud by vám ale neschopenka pokračovala i nadále, po skončení zaměstnání, pak by to s podporou v nezaměstnanosti mohlo být jinak.

Pokud byste byl ještě nějakou dobu v pracovní neschopnosti, tak by se pak následně podpora nepočítala z průměrného výdělku, ale z průměrné mzdy v ČR.

A taková podpora, je pak jen minimální (první dva měsíce je to 5 896 Kč, další dva měsíce je to 4 717 Kč, a zbytek doby je to 4 324 Kč měsíčně).

Pokud by vám při ukončení zaměstnání vznikl nárok na odstupné, tak následně nedostáváte podporu v nezaměstnanosti po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné. Tj. na podporu nemusí být nárok ihned, od začátku evidence na Úřadu práce.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemoc z povolání:

Pracovní úraz – jak se vypočítá doplatek do průměrné mzdy (náhrada za ztrátu výdělku)

-

Dobrý den, měl jsem pracovním úrazu oboustranné zlomeniny kotníku a dvou operacích. Nemocenská mi chodila na účet, kde byl i DVZ a částka která činila 72% z tohoto DVZ. Měl mi být doplacen ušlý výdělek do výše průměrné mzdy, tedy 28% z DVZ. Doplatek mi přišel jen cca 18% DVZ a z toho stržena daň […]

Zobrazit odpověď

Nemocenské dávky u pracovního úrazu?

-

Dobrý den, Chci se zeptat, došlo u mě k přetížení a vyčerpání ze zaměstnání. Jsem na nemocenské, myslela jsem, že to bude otázka měsíce, kdy si odpočinu a bude to v pořádku. Bohužel se můj zdravotní stav po dvou měsících nezlepšil a začala jsem chodit k psychologovi, který diagnostikoval syndrom vyhoření z práce. Budu na […]

Zobrazit odpověď