Rizikové těhotenství a mateřská dovolená

Dobry den, měla bych takový dotaz.

Od 1.10.2015 do 1. 1. 2016 jsem byla zaměstnaná s výplatou 1119,-hrubeho,tento pracovní poměr jsem ukončila a od  3. 2. 2016 jsem zaměstnaná ve firme s hrubým příjmem 29000,-

Od 1.3 jsem bohužel nastoupila na neschopenku (rizikové těhotenství-jsem ve 4 měsíci) chtěla bych se zeptat z čeho a kolik se mi bude počítat mateřská dovolena?

Díky za odpověď

Dotaz poslal/a: Andrea, 02.03.2016 13:17
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 08.03.2016 10:30 napsal/a:

Dobrý den,

Výpočet výše mateřské (resp. výše peněžité pomoci v mateřství) se odvíjí z poslední pojištění činnosti (tedy zjednodušeně z příjmu z posledního zaměstnání). To, jaká je výše Vaší současné nemocenské, nehraje žádnou roli.

Nejprve ale mezi základní podmínky patří to, že splňujete minimální účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní. Nevím, zda jste před 1. 10. 2016 pracovala i někde jinde. Do „lhůty“ 270 kalendářních dní se započítávají všechny kalendářní dny. Tedy:

  • Od 1. 10. 2015 do 1. 1. 2016 je to 92 dní
  • Od 3. 2. 2016 do 29. 2. 2016 je to 26 dní
  • Od 1. 3. 2016 do ??

Doba, kdy jste v pracovní neschopnosti se do této lhůty také započítává (jste stále v pracovním poměru). Záleží tedy na tom, kdy budete mít konkrétně termín nástupu na mateřskou (6 – 8 týdnů před porodem). Pokud by nebyla splněna podmínka 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech, tak nárok na PPM mít nebudete.

Co se týká výpočtu výše PPM, tak zde je rozhodující výše denního vyměřovacího základu tento se určuje takto:

§ 18

(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.

(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

U Vás by se (pokud budete splňovat ostatní podmínky nároku na PPM), měla výše PPM počítat z posledního zaměstnání.

 

Zařazeno v: , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Nárok na mateřskou bez předchozího zaměstnání?

-

Dobrý den, je mi 20let, a cca před necelým půl rokem jsem maturovala. Od té doby si hledám zaměstnání, ale vzhledem k tomu že jsem absolvent tak se mi nabídky vyhýbají :( Pracovala jsem ve fabrice 42dnů, jinak jsem teď momentálně v rekvalifikačním kurzu a pobírám podporu. Žiju s přítelem, který má stálé zaměstnání a […]

Zobrazit odpověď

PPM na otce – může pracovat během mateřské na dohodu?

-

Dobrý den, chtěla bych se informovat. Za několik týdnu budu rodit, s přítelem spolu nežijeme. Pobírám invalidní důchod 3. stupně. Chtěla bych napsat PPM na svého ex přítele. Ten s tím souhlasí. Šlo by to udělat tak, že by chodil do práce při pobírání PPM? Chodil by jen brigádně, nebo měl by napsanou smlouvu u […]

Zobrazit odpověď

Rodičovská dovolená a Úřad práce

-

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Jsem maminka na rodičovské dovolené. Synovi budou 3. 11. 2021 3 roky. Firma kde jsem pracovala, skončila a tak se nemám kam vrátit. Chtěla bych se zaevidovat na Úřadu práce. Má otázka zní, do kdy se mám zaevidovat, aby za mě bylo placené sociální a zdravotní, než […]

Zobrazit odpověď

Ukončení zaměstnání během rizikového těhotenství

-

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat: Jsem od července na neschopence z důvodu rizikového těhotenství. Dítě se má narodit na začátku února 2022. Na mateřskou, bych měla nastupovat během prosince 2021. Zaměstnavatel mi řekl, že přemýšlí o tom, že bychom pracovní poměr ukončili (což jsem pochopila, v té době, kdy ukončím neschopenku). Jaké by […]

Zobrazit odpověď