Je nutné znovu zažádat o sociální dávky v případě změny UP?

Dobrý den, můžete mi prosím poradit?

Jsem matka samoživitelka, nezaměstnaná a se svou 4-letou dcerou, která v září nastoupila do školky, žijeme v Praze.

Já jsem trvale hlášená v Neratovicích, kde jsem zároveň i evidována na ÚP, ale aby dcera mohla chodit do školky v místě svého bydliště, je trvale hlášena v Praze.

Pobírám příspěvek na bydlení, příspěvek hmotné nouze a příspěvek na dítě.

Protože pobírám i příspěvek na dítě na Praze 8, kde má dcera trvalé bydliště, z úřadu práce v Neratovicích, po mě nyní chtějí, abych si požádala o všechny příspěvky na Praze 8.

Je opravdu nutné, abych si zažádala o všechny příspěvky zase znovu? Nebo je stačí jen „převést“ z Neratovic na Prahu 8? A mohu nyní zažádat i o nějaký příspěvek na školku?

Předem Vám moc děkuji za odpovědi

Dotaz poslal/a: Jana, 12.09.2021 23:51
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 13.09.2021 19:15 napsal/a:

Dobrý den,

O sociálních dávkách rozhodují Krajské Úřady práce. Místní příslušnost, pro řešení sociálních dávek, je stanovena příslušným zákonem – viz. zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 66:

§ 66 Orgány rozhodující o dávkách

(1) O dávkách rozhodují krajské pobočky Úřadu práce. 

(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

a) místem, kde oprávněná osoba na území České republiky bydlí,

b) nelze-li místo určit podle písmene a), jiným místem, kde je hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů

Z toho vyplývá, že pokud máte skutečné bydliště na Praze 8 (místo kde skutečně bydlíte), pak má místní Úřad práce přednost, před místem, kde máte vedené trvalé bydliště.

Co se týká nějakého příspěvku na školku, tak žádná podobná sociální dávka není.

Pokud ale pobíráte opakovanou dávku pomoci ve hmotné nouzi (zmiňujete příspěvek hmotné nouze, zřejmě se jedná o příspěvek na živobytí), pak máte možnost požádat o osvobození od placení školky.

Viz vyhláška o předškolním vzdělávání (vyhláška číslo 14/2005 Sb.), paragraf 6:

(6) Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Takže pro osvobození od placení školky, se musíte obrátit přímo na příslušnou školku.

Jinak v případě, že byste měla s docházkou do školky nějaké mimořádné výdaje, tak je případně možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc ve hmotné nouzi (jednorázová dávka hmotné nouze).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Mám nárok na příspěvky na dítě či delší ošetřovné

-

Dobrý den, Manžel s námi již rok nežije ve společné domácnosti, teprve nedávno však požádal o změnu rodičovské zodpovědnosti a rozvod. Mám nárok (vím, že zpětně už ne) na nějaký rodičovský příspěvek, když nemám ani životní minimum (pracuji jen na poloviční úvazek) ale stále jsem vedena jako vdaná? A při ošetřování dítěte, byla jsem na […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení a nezkolaudovaný byt

-

Dobrý den, moje matka bydlí v domě, který je v katastru nemovitostí evidovaný jako rodinný dům a byly v něm při rekonstrukci vybudované byty. Ona tam má pronajatý byt, na který má smlouvu. Chtěla si zažádat o příspěvek na bydlení, ale bylo jí řečeno, že byty nejsou zkolaudované, tudíž příspěvek nemůže dostat. Chtěla bych se […]

Zobrazit odpověď

Situace po vyčerpání podpůrčí doby

-

Situace: Jsem invalidní dle § 39 odst. 1 zák. č. 155/95   1 stupeň invalidity. Je mi přiznán nárok na průkaz osoby zvlášť tělesně postižené.  Diagnóza- těžká progredující  vestibulopatie,  s podezřením na neurodegenerativní vývoj postižení, hrubá porucha stability stoje, (ID 3 doporučeno, neurologem, psychologem  a specialistou doc MUDr. CSc.). Od roku 2016 jsem mimo pracovní proces. […]

Zobrazit odpověď

Na jaké sociální dávky mám nárok?

-

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, na které sociální dávky mám nárok? Bydlím se synem (v říjnu mu budou 4 roky) a přítelem v nájemním bytě. Já a syn zde máme trvalý pobyt. Přítel není uveden v nájemní smlouvě ani nikde hlášen, že s námi bydlí. Momentálně se nahlásil na úřad práce a nemá nárok […]

Zobrazit odpověď