Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPP

Dobrý den, mám vážný problém na ÚP a prosím o radu.

Od roku 2017-2019 jsem byla zaměstnaná na trvalý poměr u firmy Lagardere travel retail na letišti Václava Havla. Se jmenovanou firmou jsem v únoru 2020 podepsala smlouvu na DPP. Z důvodu COVIDU se 31. 3. 2020 obchody uzavřely a já jsem se 8. 4. 2020 zaregistrovala na ÚP aniž bych smlouvu na DPP zrušila.

Nyní jsem se na ÚP zmínila o podepsané dohodě a oni po mně chtějí vrátit podporu, kterou jsem po celou dobu pobírala. I přesto, že jsem doložila nulové výdělky z DPP. Neměla jsem a ani nemám žádný jiný příjem.

Nevím si rady, protože ÚP je neoblomný.

Děkuji vám

Dotaz poslal/a: Eva H., 26.02.2021 15:24
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 27.02.2021 16:41 napsal/a:

Dobrý den,

V době, kdy jste vedená v evidenci Úřadu práce, můžete vykonávat pouze tzv. nekolidující zaměstnání. Je možné pracovat pouze v pracovním nebo služebním poměru nebo formou práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). A to maximálně s příjmem do jedné poloviny minimální mzdy.

Pokud byste pracovala jinou formou – jako je například práce na DPP nebo třeba podnikání jako OSVČ aj., tak by vás správně Úřad práce, vůbec neměl zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání.

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

I pro tyto „povolené“ zaměstnání platí omezení, že v době jejich trvání, není vyplácena podpora v nezaměstnanosti. A to bez ohledu na výši příjmu.

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

Pokud byste byla vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání a zahájila práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), tak by to vedlo k zastavení vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Pokud byste zahájila práci na dohodu o provedení práce, tak by to vedlo k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Tj. postup Úřadu práce je bohužel správně a je v souladu se zákonem.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat – když jsem nastoupil do fabriky, tak sem pracoval na smlouvu DPČ půl roku. Teď pracuji na hlavní činnost 8 měsíců. Mám nárok na podporu? Doktor mi zakazuje pracovat ze zdravotních důvodů. Děkuji

Zobrazit odpověď

Rodičovská dovolená a Úřad práce

-

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Jsem maminka na rodičovské dovolené. Synovi budou 3. 11. 2021 3 roky. Firma kde jsem pracovala, skončila a tak se nemám kam vrátit. Chtěla bych se zaevidovat na Úřadu práce. Má otázka zní, do kdy se mám zaevidovat, aby za mě bylo placené sociální a zdravotní, než […]

Zobrazit odpověď

Způsob výpočtu podpory v nezaměstnanosti po více než roce v DPN

-

Dobrý den, předem děkuji za radu. Od 5. 12. 2020 jsem v pracovní neschopnosti, během níž jsem k 31. 8. 2021 ukončila několik let trvající pracovní poměr. Neschopenka prý bude pravděpodobně trvat do listopadu až prosince 2021. Novou práci mám domluvenou až od jara 2022, takže nejspíš budu muset jít na pár měsíců na Úřad […]

Zobrazit odpověď

Nárok na podporu po skončení mateřské dovolené

-

Dobrý den, opravdu si nevím rady. Byla jsem 7 let na mateřské dovolené, která mi každým dnem končí. Můj zaměstnavatel na mě čeká a drží mi místo. Jenže chyba je u mě. Měsíc před nástupem do zaměstnání jsme spolu uzavřeli dohodu o provedení práce na zkrácený úvazek. Nyní tedy chodím do práce. Praxe ukázala, že […]

Zobrazit odpověď