Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPP

Dobrý den, mám vážný problém na ÚP a prosím o radu.

Od roku 2017-2019 jsem byla zaměstnaná na trvalý poměr u firmy Lagardere travel retail na letišti Václava Havla. Se jmenovanou firmou jsem v únoru 2020 podepsala smlouvu na DPP. Z důvodu COVIDU se 31. 3. 2020 obchody uzavřely a já jsem se 8. 4. 2020 zaregistrovala na ÚP aniž bych smlouvu na DPP zrušila.

Nyní jsem se na ÚP zmínila o podepsané dohodě a oni po mně chtějí vrátit podporu, kterou jsem po celou dobu pobírala. I přesto, že jsem doložila nulové výdělky z DPP. Neměla jsem a ani nemám žádný jiný příjem.

Nevím si rady, protože ÚP je neoblomný.

Děkuji vám

Dotaz poslal/a: Eva H., 26.02.2021 15:24
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 27.02.2021 16:41 napsal/a:

Dobrý den,

V době, kdy jste vedená v evidenci Úřadu práce, můžete vykonávat pouze tzv. nekolidující zaměstnání. Je možné pracovat pouze v pracovním nebo služebním poměru nebo formou práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). A to maximálně s příjmem do jedné poloviny minimální mzdy.

Pokud byste pracovala jinou formou – jako je například práce na DPP nebo třeba podnikání jako OSVČ aj., tak by vás správně Úřad práce, vůbec neměl zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání.

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

I pro tyto „povolené“ zaměstnání platí omezení, že v době jejich trvání, není vyplácena podpora v nezaměstnanosti. A to bez ohledu na výši příjmu.

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

Pokud byste byla vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání a zahájila práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), tak by to vedlo k zastavení vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Pokud byste zahájila práci na dohodu o provedení práce, tak by to vedlo k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Tj. postup Úřadu práce je bohužel správně a je v souladu se zákonem.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti – výpověď k 31. 12.?

-

Dobrý den, Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď. Momentálně jsem ve výpovědní době, a zaměstnání by mi mělo skončit na konci roku – k 31. 12. 2021. Měla bych dva dotazy, ohledně podpory v nezaměstnanosti: 1. Z čeho se přesně bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Vím, že je to z čisté výplaty, ale nevím, za jaké se to […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti, když půjdu na Úřad práce později

-

Dobrý den, chtěla bych prosím poradit: Můj pracovní poměr bude ukončen 10. 12. 2021 dohodou. Když se budu evidovat na úřadu až 1. ledna 2022, platí za mě ještě zaměstnavatel pojištění? A tudíž podporu bych dostala až další měsíc, tedy únor? Hrozí nějaké následky, když to nebude do 4 dnů? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce

-

Dobrý den, budu končit pracovní poměr k 30. 11. 2021. Mimo jiných dokladů, nemám žádné potvrzení o výši průměrného výdělku, neboť každý měsíc mám výplatu jinou, maximálně mám z minulého roku Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok. Dále pak dostanu odchodné, ale až v průběhu prosince 2021, zajímalo by mne, jak mám tedy doložit to […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, po skončení DPČ?

-

Dobrý den. Pracuji 4 roky na DPČ a mám invalidní důchod 1. stupně, je mi 61 roků. Můžu ukončit pracovní smlouvu DPČ výpovědí a jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Nebo musím počkat, až mě skončí pracovní smlouva na dobu určitou, která je sjednaná vždy na dobu 6 měsíců a teprve potom […]

Zobrazit odpověď