Lze dopředu nahlásit nepřítomnost na uvedené adrese v době nemocenské?

Dobrý den,

jsem druhý měsíc v pracovní neschopnosti, ale nastaly rodinné problémy, které je potřeba nutně vyřešit a vyžadují si popř. i vyjetí z města.

Je možné toto nějak nahlásit příslušnému orgánu, aniž bych se vyhnula postihu za nedodržení povinností práce neschopného člověka?

Jednalo by se o tři dny, ale bohužel vycházky jsou nedostačující, abych mohla věci řešit.

Dotaz poslal/a: Petra L., 09.11.2016 19:28
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 11.11.2016 02:04 napsal/a:

Dobrý den,

Rozsah a délka vycházek během pracovní neschopnosti, kdy pobíráte nemocenské dávky, je určen příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon o nemocenském pojištění.

O tom, jaký bude rozsah vycházek (jejich délka), a o době vycházek v průběhu dne, rozhoduje ošetřující lékař, který rozsah a dobu vycházek stanovuje na základě vašeho zdravotního stavu, a na základě stanoveného léčebného režimu.

Zákon připouští maximální dobu vycházek v délce 6 hodin v době od 7 hodin ráno do 19 hodin večer. Viz konkrétně paragraf 56, odstavec 6 (zákon o nemocenském pojištění):

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.

Z výše uvedeného vyplývá, že ošetřující lékař nemá možnost povolit vám vycházky na dobu delší než 6 hodin denně. Nemůže vám tedy povolit vycházku na 3 dny, jak píšete.

Je zde ale případně jiná možnost. Ošetřující lékař může povolit změnu místa pobytu během nemocenské. Pokud by vám tedy stačilo, že sice budete mít vycházky jenom 6 hodin denně, ale po zbytek doby se budete zdržovat na nějakém jiném konkrétním místě, pak je to možné s lékařem domluvit – viz paragraf 56, písmeno 3:

(3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemocenská:

Nemoc při výpovědi ze zaměstnání – kdo platí nemocenskou?

-

Dobrý den, chtěla se zeptat: V zaměstnání jsem dala výpověď k 30. 11. 2021, ale 26. 11. 2021 jsem dostala Covid a byla jsem  nemocná do 12. 12. 2021. Pak jsem nastoupila na UP. Zaměstnavatel mi zaplatil jen nemocenskou od 26. 11. – 30. 11. 2021, další dny v prosinci už ne. Za 10. 12. […]

Zobrazit odpověď

Brigáda v době nemocenské – bude mi krácena nemocenská?

-

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti a našel jsem si brigádu. Bude mi krácena nemocenská o částku, kterou si na brigádě vydělám?

Zobrazit odpověď

Rozvázání pracovního poměru v pracovní neschopnosti a Úřad práce

-

Dobrý den, chtěla bych zeptat: Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr v nemocenské. Z důvodu mé nemoci. Pracovní smlouvu jsem uzavřela 4. 10. 2021. A na pracovní neschopnost jsem nastoupila 27. 12. 2021. Nevím zda se mám již přihlásit na ÚP nyní nebo až mi bude pracovní neschopnost ukončena. Děkuji předem za Vaši odpověď

Zobrazit odpověď

Nemocenská na Úřadu práce, sociální dávky, ukončení evidence

-

Dobrý den, měla bych dotaz, ocitla jsem se v dost složité životní situaci. Skončila jsem v zaměstnání ve zkušební době dohodou na vlastní žádost. Ihned jsem se neevidovala na ÚP v domnění, že ten samý měsíc nastoupím do dalšího zaměstnání. Což se mi nezadařilo registrace na ÚP ale proběhla ještě tentýž měsíc ke konci. Ke […]

Zobrazit odpověď