Nárok na porodné 2016

Dobrý den,

v červnu 2016 čekám své první dítě. Jsem zaměstnána na dohodu a momentálně jsem v pracovní neschopnosti na rizikovém těhotenství. Bydlím u rodičů.

S otcem dítěte nejsme manželé a žijeme odděleně, ale bude uveden jako otec v rodném listě. Jeho měsíční hrubý příjem 65.000,- Kč. Mám nárok na porodné?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Petra M., 21.02.2016 11:04
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 21.02.2016 15:52 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky vzniku nároku na porodné jsou především tyto:

Rozhodným obdobím pro porodné, je předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy pokud by se dítě narodilo například nyní, v únoru, pak se posuzují příjmy za říjen 2015 až prosinec 2015. Viz zákon o státní sociální podpoře

§ 6

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o

….

  1. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.

Dále pak platí, že na porodné mají nárok „nízko-příjmové“ rodiny, v rozhodném období by příjem obou rodičů neměl přesáhnout 2,7 násobek životního minima

§ 44 Podmínky nároku na porodné

Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

V případě porodného se za rodinu uvažuje především matka dítěte, otec dítěte a samotné dítě. V tomto případě pak životní minimum je 7710 Kč, tedy 2,7 násobek životního minima pak odpovídá částce 20817 Kč.

Okruh společně posuzovaných osob je opět definován příslušným zákonem:

§ 7

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

a) nezaopatřené děti (§ 11),

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

To, že máte s otcem dítěte odlišné bydliště, by ve výsledku nemělo mít žádný vliv. Uvádíte příjem otce ve výši 65 tisíc korun. V takovém případě určitě nebudete mít nárok na porodné, protože tato částka vysoce převyšuje 2,7 násobek životního minima.

Je zde pak ještě možnost „vyloučit“ z posuzování příjem otce dítěte – viz další paragraf stejného zákona:

§ 7

…..

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Tedy pokud doložíte, že s otcem dítěte „prokazatelně“ nežijete, pak by k jeho příjmu nemuselo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Těhotenství – nezaměstnanost – samoživitelka – na co mám nárok?

-

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu v mé současné situaci. Posledního května 2020 jsem dostala výpověď vzhledem k pandemii. Byly mi vyplaceny tři odstupné platy. V srpnu jsem se registrovala na ÚP. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti na pět měsíců. (prosinec 2020 – duben 2021). V říjnu jsem zjistila, že […]

Zobrazit odpověď

Nezaměstnaná a těhotná – mám nárok na nemocenskou?

-

Dobrý den, od srpna 2020 jsem evidovaná na úřadu práce, do prosince jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Nyní jsem přišla na to, že jsem těhotná. Lékař mi doporučuje nemocenskou na základě rizikového těhotenství. Chci se zeptat: 1, Mám nárok na nemocenskou? 2, Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v mateřství? Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Mateřská a další příspěvky v těhotenství a po porodu

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Již 3 rokem pracuji jako OSVČ, platím zdravotní, sociální a také nemocenské (nejdříve 126 a nyní 147 Kč). Otěhotněla jsem a porod mám plánovaný na 19. 7. 2021, jelikož budu samoživitelka, chtěla bych poprosit o radu, z čeho se mi  bude vypočítávat mateřská (cca jsem to spočítala na 4580, […]

Zobrazit odpověď

Nárok na porodné u nezletilé matky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli bych měla mít nárok na porodné. Je mi 17let, 18 mi bude v dubnu 2021 a koncem ledna 2021 bych měla porodit. Bydlím se svou matkou. Bude se její příjem také posuzovat, já žádný nemám, otec dítěte se mnou není a nic mi nedává. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď