Nárok na porodné 2016

Dobrý den,

v červnu 2016 čekám své první dítě. Jsem zaměstnána na dohodu a momentálně jsem v pracovní neschopnosti na rizikovém těhotenství. Bydlím u rodičů.

S otcem dítěte nejsme manželé a žijeme odděleně, ale bude uveden jako otec v rodném listě. Jeho měsíční hrubý příjem 65.000,- Kč. Mám nárok na porodné?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Petra M., 21.02.2016 11:04
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 21.02.2016 15:52 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky vzniku nároku na porodné jsou především tyto:

Rozhodným obdobím pro porodné, je předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy pokud by se dítě narodilo například nyní, v únoru, pak se posuzují příjmy za říjen 2015 až prosinec 2015. Viz zákon o státní sociální podpoře

§ 6

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o

….

  1. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.

Dále pak platí, že na porodné mají nárok „nízko-příjmové“ rodiny, v rozhodném období by příjem obou rodičů neměl přesáhnout 2,7 násobek životního minima

§ 44 Podmínky nároku na porodné

Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

V případě porodného se za rodinu uvažuje především matka dítěte, otec dítěte a samotné dítě. V tomto případě pak životní minimum je 7710 Kč, tedy 2,7 násobek životního minima pak odpovídá částce 20817 Kč.

Okruh společně posuzovaných osob je opět definován příslušným zákonem:

§ 7

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

a) nezaopatřené děti (§ 11),

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

To, že máte s otcem dítěte odlišné bydliště, by ve výsledku nemělo mít žádný vliv. Uvádíte příjem otce ve výši 65 tisíc korun. V takovém případě určitě nebudete mít nárok na porodné, protože tato částka vysoce převyšuje 2,7 násobek životního minima.

Je zde pak ještě možnost „vyloučit“ z posuzování příjem otce dítěte – viz další paragraf stejného zákona:

§ 7

…..

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Tedy pokud doložíte, že s otcem dítěte „prokazatelně“ nežijete, pak by k jeho příjmu nemuselo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Nárok na porodné na dvojčata, když mám už jedno dítě

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Z předchozího vztahu mám 10 letého syna pobírám na něj 1000 Kč výživné. Teď s přítelem čekáme dvojčata. On má z předchozího manželství dvě dcery 15 a 18, na které platí měsíčně 5000 Kč výživné. Chtěla jsem se zeptat, když máme měsíční čistý příjem 28 000 Kč, bez výživného 23 000 […]

Zobrazit odpověď

Budeme mít nárok na porodné – manžel je OSVČ?

-

Dobrý den, čekáme s manželem první dítě. Já jsem od května na mateřské dovolené, zaměstnaná u zaměstnavatele. Můj manžel je OSVČ. Bydlím u našich v rodinném domku, manžel u jeho rodičů. Jak se počítá příjem u OSVČ? Mám nárok na porodné? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Těhotenství, mám nárok na nějaké sociální dávky?

-

Dobrý den, prosím o pomoc, nejsem zrovna znalá v oblasti sociální, a z dřívějška nemám dobré zkušenosti se sociálními pracovnicemi, potřebuji poradit s tím, na co mám nárok, pokud jsem nyní na nemocenské (ještě ani nevím kolik bude), z důvodu rizikového těhotenství. Má čistá mzda je cca v průměru 12800 Kč (smlouva na neurčito), mám […]

Zobrazit odpověď

Proč nemám nárok na porodné?

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. V dubnu se narodila druhá dcera. Zažádala jsem si tedy o porodné, bohužel mi bylo zamítnuto. Já žádné příjmy neměla (rodičovský příspěvek) a manžel pracuje na hlavní pracovní poměr, kde mu byla vypočtena částka za 1. čtvrtletí 2018 21 800Kč/měsíčně. Dále manžel začal v lednu podnikat na vedlejší činnost […]

Zobrazit odpověď