Nárok na porodné 2016

Dobrý den,

v červnu 2016 čekám své první dítě. Jsem zaměstnána na dohodu a momentálně jsem v pracovní neschopnosti na rizikovém těhotenství. Bydlím u rodičů.

S otcem dítěte nejsme manželé a žijeme odděleně, ale bude uveden jako otec v rodném listě. Jeho měsíční hrubý příjem 65.000,- Kč. Mám nárok na porodné?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Petra M., 21.02.2016 11:04
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 21.02.2016 15:52 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky vzniku nároku na porodné jsou především tyto:

Rozhodným obdobím pro porodné, je předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy pokud by se dítě narodilo například nyní, v únoru, pak se posuzují příjmy za říjen 2015 až prosinec 2015. Viz zákon o státní sociální podpoře

§ 6

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o

….

  1. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.

Dále pak platí, že na porodné mají nárok „nízko-příjmové“ rodiny, v rozhodném období by příjem obou rodičů neměl přesáhnout 2,7 násobek životního minima

§ 44 Podmínky nároku na porodné

Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

V případě porodného se za rodinu uvažuje především matka dítěte, otec dítěte a samotné dítě. V tomto případě pak životní minimum je 7710 Kč, tedy 2,7 násobek životního minima pak odpovídá částce 20817 Kč.

Okruh společně posuzovaných osob je opět definován příslušným zákonem:

§ 7

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

a) nezaopatřené děti (§ 11),

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

To, že máte s otcem dítěte odlišné bydliště, by ve výsledku nemělo mít žádný vliv. Uvádíte příjem otce ve výši 65 tisíc korun. V takovém případě určitě nebudete mít nárok na porodné, protože tato částka vysoce převyšuje 2,7 násobek životního minima.

Je zde pak ještě možnost „vyloučit“ z posuzování příjem otce dítěte – viz další paragraf stejného zákona:

§ 7

…..

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Tedy pokud doložíte, že s otcem dítěte „prokazatelně“ nežijete, pak by k jeho příjmu nemuselo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na porodné – s otcem dítěte nežijeme

-

Dobrý den, mám dotaz, ohledně nároku na porodné. Jsem nyní těhotná, ale žiju sama, a tak to bude i po narození dítěte. Otce chci nechat zapsat do rodného listu, ale nebydlíme spolu a ani to neplánujeme. Zajímalo by mě, jestli mám nárok na porodné, a jak se to bude počítat? Předem děkuji

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na porodné na dvojčata – narodí se leden 2022?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat – máme 2 letého chlapečka, a v lednu 2022, by se nám měla narodit dvojčata. V jaké výši, bude prosím porodné? Četla jsem, že na druhé dítě, má být porodné 10 000 Kč, ale zase tam psali, že na dvojčata je to 23 000 Kč. Jak se to řeší v případě, že druhé dítě […]

Zobrazit odpověď

Budeme mít nárok na porodné na druhé dítě?

-

Dobrý den, Čekáme narození druhého miminka letos na konci prosince. Prvnímu je už 6 a půl roku. Chci se zeptat, zda budeme mít nárok na porodné, pokud manželova mzda činí průměrně 15.500 Kč. Já jsem už dva měsíce na neschopence, a budu až do porodu? Nemocenská je cca 12 – 13 000 Kč? Pokud ano, kam […]

Zobrazit odpověď