Podpora v nezaměstnanosti při ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Dobrý den,

posledních 5 měsíců jsem pobírala od ÚP podporu v nezaměstnanosti. Ihned po jejím ukončení jsem nyní nastoupila na 2 týdenní brigádu na základě DPP, a to pouze na přechodné období, než zahájím nové zaměstnání na hlavní pracovní poměr, které mám již přislíbené.

Můj dotaz zní, zda v případě, že se mnou bude hlavní pracovní poměr ukončen ve zkušební době, budu mít znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jistě nechci, aby to vyznělo, že něco takového snad plánuji, to rozhodně ne, ale zvažuji různá úskalí.

Splnila bych podmínku, že jsem byla v posledních 2 letech zaměstnána po dobu min. 12 měsíců, ale nevím, zda bych splňovala rovněž podmínku odpracovaných 3 měsíců, i kdyby pracovní poměr skončil poslední den mé zkušební lhůty? Započítává se i současná brigáda na DPP?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jana A., 10.11.2016 00:31
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 11.11.2016 02:21 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká případného nároku na podporu v nezaměstnanosti, pokud je pracovní poměr ukončen ve zkušební době, a navíc poté, co jste byla několik měsíců v evidenci úřadu práce, pak platí, že musíte být zaměstnána alespoň 3 nebo 6 měsíců.

Záleží na tom, jestli oněch zmíněných 5 měsíců byla vaše „celá“ podpora v nezaměstnanosti. Platí totiž, že když ukončíte pobírání podpory v nezaměstnanosti, ale při tom nevyčerpáte celou dobu (ta je odstupňována podle věku na 5 měsíců nebo 8 měsíců nebo 11 měsíců), pak stačí, když v novém zaměstnání odpracujete alespoň 3 měsíce, a pak máte nárok čerpat podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu. Pokud by to bylo méně než 3 měsíce, pak máte nárok na podporu jen po zbytek doby, který vám „zbyl“ z předchozí podpory.

Konkrétně – řekněme, že je vám například 51 roků. Pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 8 měsíců. 5 měsíců byste vyčerpala během první podpory. Pokud byste poté pracovala ale ne celé 3 měsíce, mohla byste pak čerpat podporu v nezaměstnanosti v délce 3 měsíce (zbytek z oněch 8 měsíců) – viz paragraf 48, zákon o zaměstnanosti:

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

Pokud ale oněch 5 měsíců byla celá podpora, na kterou jste měla nárok – tedy jste vyčerpala celou podporu, pak zákon požaduje, abyste odpracovala alespoň 6 měsíců – viz paragraf 49:

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]. 

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

Co se týká vaší brigády – práce na DPP, tak platí, že při práci na dohodu o provedení práce, pokud je příjem nižší než 10 tisíc korun, se neplatí sociální pojištění, tato práce se pak tedy nezapočítává do doby důchodového pojištění, a tím pádem se tato doba nezapočítává ani při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora v nezaměstnanosti:

Příspěvek v nezaměstnanosti po nemocenské

-

Dobrý den, prosím, nastoupila jsem do zaměstnání, pracovala 5 dní a poté nastoupila na nemocenskou (úraz). Byla jsem na nemocenské rok a 14 dní (těch 14 dní platil zaměstnavatel). Poté jsem nastoupila na 4 dny do zaměstnání (2 dny z toho byl víkend) a ukončili jsme ho dohodou. Bude se mi příspěvek v nezaměstnanosti počítat […]

Zobrazit odpověď

Rozvázání pracovního poměru v pracovní neschopnosti a Úřad práce

-

Dobrý den, chtěla bych zeptat: Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr v nemocenské. Z důvodu mé nemoci. Pracovní smlouvu jsem uzavřela 4. 10. 2021. A na pracovní neschopnost jsem nastoupila 27. 12. 2021. Nevím zda se mám již přihlásit na ÚP nyní nebo až mi bude pracovní neschopnost ukončena. Děkuji předem za Vaši odpověď

Zobrazit odpověď

Odvod zdravotního a sociálního pojištění při nekolidujícím zaměstnání

-

Odvádí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance, který je v evidenci ÚP a pracuje v rámci nekolidujícího zaměstnání?

Zobrazit odpověď

Jaká je minimální odpracovaná doba pro nárok na nemocenské dávky?

-

Dobrý den, v květnu loňského roku mi byla ukončena po 380 dnech pracovní neschopnost. Vzhledem k tomu, že můj zdravotní stav se však nezlepšil, tak jsem následně po ukončení pracovní neschopnosti ukončila také pracovní poměr u zaměstnavatele, kde jsem pracovala téměř 29 let. Od té doby až doposud jsem v evidenci na Úřadu práce a […]

Zobrazit odpověď