Posuzování osob ve společné domácnosti

Dobrý den,

Můj dotaz se týká mého bratra ,který se ke mě nastěhoval před půl rokem ,protože mu město zrušilo ubytování na ubytovně. Pobíral částku hmotné nouze 3 400 Kč.

V měsíci únoru mu neposlali dávku a teď po nás chtějí naše majetkové poměry a výdělky od manžela.

Chtěla bych vědět jestli na to mají nárok i když bratr u nás nemá trvalý pobyt a já s manželem nepobírám sociální dávky ani dávky na bydlení.

Já přece nejsem povinná živit svého bratra

Dotaz poslal/a: Mária W., 09.03.2016 17:45
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 10.03.2016 14:36 napsal/a:

Dobrý den,

Podle udávané částky (zmíněných 3400 Kč), se domnívám, že Váš bratr pobíral dávky hmotné nouze, tedy konkrétně doplatek do životního minima (resp. příspěvek na živobytí).

U dávek hmotné nouze (jakož i u jiných sociálních dávek), jsou zpravidla posuzovány příjmy všech osob ve společné domácnosti.

Pokud tedy Váš bratr i nadále žádá o tyto dávky, a současně bydlí s Vámi, pak se nyní jako společně posuzované osoby zahrnujete i Vy a Váš manžel.

Zákon zde vychází z toho, že pokud nějaké osoby žijí ve společné domácnosti, pak by se měli společně podílet na úhradě svých potřeb.

Obecně platí, že vyživovací povinnost mají především rodiče vůči svým dětem (a naopak). Tedy ano, v zásadě nemáte povinnost „živit“ svého bratra.

Ale pokud on požaduje sociální dávky hmotné nouze, a žije ve Vaší domácnosti, pak bude z hlediska těchto dávek posuzován společně s Vámi. Pokud máte s manželem „dostatečně vysoký“ příjem, pak mu budou dávky odejmuty.

Ve Vašem případě je rozhodující ustanovení zákona o hmotné nouzi:

§ 2

Hmotná nouze

(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

A dále pak ustanovení zákona o životním a existenčním minimu:

§ 4

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu; za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,

c) rodiče a

  1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
  2. zletilé děti,

pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Příspěvek na živobytí a společně posuzované osoby

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to se společně posuzovanými osobami. Kvůli dlouhodobě nepříznivému stavu (onkologické onemocnění), jsem práce neschopná. Byla mi přiznána invalidita 3.stupně, ale nemám nárok na vyplacení důchodu a podpory v nezaměstnanosti. V současné době tedy žiji s rodiči, kteří veškeré výdaje domácnosti platí sami. Chci požádat o příspěvek na […]

Zobrazit odpověď

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Uřad práce a úraz

-

Dobrý den, prosím o radu, co má dělat kamarád, který nemá zaměstnání, chtěl se zaregistrovat na úřad práce, ale zlomil si loket a na úřad ho kvůli úrazu nevzali? V červnu 2020 skočil školu a bohužel od té doby nepracoval ani se nezaregistroval na úřadu práce. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Nezaměstnaná a těhotná – mám nárok na nemocenskou?

-

Dobrý den, od srpna 2020 jsem evidovaná na úřadu práce, do prosince jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Nyní jsem přišla na to, že jsem těhotná. Lékař mi doporučuje nemocenskou na základě rizikového těhotenství. Chci se zeptat: 1, Mám nárok na nemocenskou? 2, Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v mateřství? Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď