Výpočet mateřské ze dvou zaměstnání

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.

Na mateřskou bych měla jít v dubnu 2016. Jestli to správně chápu, rozhodné období pro výpočet mateřské je tedy 04/2015 – 03/2016.

V tomto období jsem ale měnila zaměstnavatele a to následujícím způsobem: Po dvou letech jsem u prvního zaměstnavatele ukončila PP k 30. 4. 2015 a obdržela 3 měsíční odstupné.

Od 7. 4. 2015 jsem již pracovala pro nového zaměstnavatele, kde pracuji dosud. Jaké příjmy se tedy prosím dají započítat pro stanovení mateřské?

Předem děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Helena P., 11.01.2016 12:30
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 12.1.2016 14:39 napsal/a:

Dobrý den,

Ano máte pravdu v tom, že pro výpočet výše mateřské (resp. tedy výše peněžité pomoci v mateřství) se zpravidla uvažuje posledních 12 kalendářních měsíců, před podáním žádosti o PPM.

Ale to současně platí pouze v situaci, kdy jste po celou dobu pracovala pro jednoho zaměstnavatele. Pokud ale pro aktuálního zaměstnavatele pracujete kratší dobu, pak se výše PPM (a i dalších dávek vyplácených na základě nemocenského pojištění), vztahuje právě k tomuto poslednímu zaměstnání (resp. poslední pojištěné činnosti).

Pro výpočet výše mateřské je rozhodující tzv. denní vyměřovací základ. Ten se určuje za rozhodné období, které je definováno zákonem o nemocenském pojištění viz:

§ 18

...

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ve Vašem případě by se výše mateřské měla odvíjet od příjmů, které jste měla v posledním zaměstnání, tedy toho ve kterém pracujete od 7. 4. 2015.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Mám nárok na mateřskou dovolenou při druhém dítěti?

-

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem (nar. 28. 8. 2019) Rodičovskou jsem měla v plánu pobírat do tří let věku dítěte (dle domluvy se zaměstnavatelem). Před rodičovskou jsem byla normálně zaměstnaná a probírala i mateřskou dovolenou. Nyní jsem ale opět těhotná a datum porodu vychází na půlku prosince. Jak […]

Zobrazit odpověď

Ukončení rodičovské dovolené a ukončení pracovního poměru

-

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Čerpám rodičovskou dovolenou při dvojčatech, která mi končí 31. 12. 2020 (děti dovrší věku 3 let v březnu 2021). Zaměstnavatel mne informoval, že k 1. 1. 2021 není možné nastoupit zpět na původní pozici, ale nabídl možnost nastoupit na obdobnou pozici u jiné firmy, se kterou […]

Zobrazit odpověď

Má žena na rodičovské dovolené nárok na neschopenku?

-

Dobrá den, Jsem momentálně na rodičovské dovolené s dvouletým synem a jsem opět těhotná. Před narozením syna jsem byla doma na rizikovém těhotenství, a dostávala nemocenskou. Zajímalo by mě jak je to s neschopenkou, pokud jsem teď na rodičovské? Předpokládám, že by mě doktorka zase nechala na rizikovém? Nevím, ale jestli během rodičovské mohu být na neschopence? […]

Zobrazit odpověď

Souběh rodičovského příspěvku a mateřské (peněžité pomoci v mateřství)

-

Vážená paní, Vážený pane, chci se touto cestou dotázat, zda je možnost, aby manžel pobíral PPM (splňuje podmínky nároku na dávku) a zároveň na toto stejné dítě bych pobírala RP? Někde mi tvrdí, že to nelze a někde zase ano a opírají se o z.č. 117/1995, §30b, odst.3 „Má-li v rodině jeden z rodičů v […]

Zobrazit odpověď