Výpočet mateřské ze dvou zaměstnání

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.

Na mateřskou bych měla jít v dubnu 2016. Jestli to správně chápu, rozhodné období pro výpočet mateřské je tedy 04/2015 – 03/2016.

V tomto období jsem ale měnila zaměstnavatele a to následujícím způsobem: Po dvou letech jsem u prvního zaměstnavatele ukončila PP k 30. 4. 2015 a obdržela 3 měsíční odstupné.

Od 7. 4. 2015 jsem již pracovala pro nového zaměstnavatele, kde pracuji dosud. Jaké příjmy se tedy prosím dají započítat pro stanovení mateřské?

Předem děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Helena P., 11.01.2016 12:30
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 12.1.2016 14:39 napsal/a:

Dobrý den,

Ano máte pravdu v tom, že pro výpočet výše mateřské (resp. tedy výše peněžité pomoci v mateřství) se zpravidla uvažuje posledních 12 kalendářních měsíců, před podáním žádosti o PPM.

Ale to současně platí pouze v situaci, kdy jste po celou dobu pracovala pro jednoho zaměstnavatele. Pokud ale pro aktuálního zaměstnavatele pracujete kratší dobu, pak se výše PPM (a i dalších dávek vyplácených na základě nemocenského pojištění), vztahuje právě k tomuto poslednímu zaměstnání (resp. poslední pojištěné činnosti).

Pro výpočet výše mateřské je rozhodující tzv. denní vyměřovací základ. Ten se určuje za rozhodné období, které je definováno zákonem o nemocenském pojištění viz:

§ 18

...

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ve Vašem případě by se výše mateřské měla odvíjet od příjmů, které jste měla v posledním zaměstnání, tedy toho ve kterém pracujete od 7. 4. 2015.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Mám nárok na mateřský nebo rodičovský příspěvek – dlouhodobý pobyt v Anglii?

-

Dobrý den, již nějakou dobu žiji v Anglii, pracuji tady jako dobrovolník pro charitu (nedostávám výplatu, nemám pracovní smlouvu, jen tady pomáhám za byt a stravu). Před příjezdem do Anglie jsem 2 roky pracovala v ČR a několik měsíců jsem byla vedena na Úřadu práce (zařizovala jsem své mezinárodní stěhování). V lednu 2021 jsem na […]

Zobrazit odpověď

Mateřská po rodičovské dovolené – ukončené zaměstnání

-

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu v následující situaci. Do dne 13. 9. 2020 jsem byla na tříleté rodičovské dovolené a byla jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Poté jsem na týden nastoupila do práce a následně jsem podala výpověď. Od té doby jsem vedena na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání. Nyní syna konečně […]

Zobrazit odpověď

Nárok na druhou mateřskou – podnikání v průběhu RD

-

Dobrý den, jsem na RD a mám u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu RD jsem si založila podnikání na vedlejší činnost. Pokud jsem OSVČ jen na vedlejší činnost, rozumím tomu správně, že nárok na druhou mateřskou mi to neovlivní, protože nemocenské pojištění za mě stále platí zaměstnavatel? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď