Příspěvek na bydlení a dluh na nájemném

Dobrý den.

Bydlím v nájemném bytě a mám dluh na nájmu, který samozřejmě splácím.

Mohu i tak zažádat o příspěvek na bydlení?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Pavla Š., 22.05.2017 16:24
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 23.05.2017 v 14:32 napsal/a:

Dobrý den,

Mezi obecné podmínky, které musí být splněny, aby vám byl schválen příspěvek na bydlení, patří především to, že se jedná o byt/dům v osobním vlastnictví, nebo užívaný na základě platné nájemní smlouvy. Dále pak v tomto bytě musíte mít trvalý pobyt. Při podání žádosti o příspěvek na bydlení pak dokládáte své příjmy (výplata, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovský příspěvek, mateřská a i další příjmy). Příjmy dokládají všechny osoby, které mají v bytě trvalý pobyt. Příjmy se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy například nyní v květnu 2017 by se dokládaly příjmy za leden – březen 2017.

Podobně, jako příjmy se pak dále dokládají náklady na bydlení. Také za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dokládají se skutečně zaplacené náklady – složenky, výpis z účtu ap. Pokud byste pak v daném rozhodném období (kalendářní čtvrtletí) neplatila nájemné, pak nemůžete doložit náklady na bydlení, i když třeba nyní, v měsíci květnu již dlužné nájemné doplácíte.

Stejně tak lze do nákladů na bydlení zahrnout pouze nájemné vztahující se k daným měsícům. Pokud byste například v rozhodném období uhradila běžný nájem za leden, únor a březen, a přitom současně ještě uhradila nějaké splátky dlužného nájmu za předchozí období, pak by se vám do nákladů na bydlení mělo započítat pouze nájemné za dané měsíce, splátky dluhu na nájmu by se do nákladů nezahrnuly.

Obecně pak platí, že dluh na nájemném nevylučuje možnost získat příspěvek na bydlení.

Příslušný úřad - zde konkrétně Úřad práce, který má na starosti příspěvek na bydlení - ale v případě dluhu na nájemném může zvolit jiný způsob výplaty této dávky. Jedná se o to, že příspěvek na bydlení je účelová dávka – je určen k pokrytí nákladů na bydlení. Pokud úřad zjistí, že příjemce dávky ji nevyužívá k úhradě nákladů na bydlení, může rozhodnout o tom, že tato dávka nebude vyplácena žadateli.

Namísto toho ji může vyplácet přímo na účet pronajímatele. Nebo může ustanovit zvláštního příjemce, kterým může být nejenom fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo třetí osoba, kterou bude zpravidla věřitel, správce domu nebo nemovitosti.  Ten je potom povinen použít dávku ve prospěch oprávněné osoby, tj. především k danému účelu dávky – na úhradu nájemného nebo plateb za služby a energie.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Nárok na doplatek na bydlení při insolvenci

-

Dobrý den, bydlím v pronajatém bytě něco málo přes 1 rok se dvěma dětmi 12 a 10 let, máme zde trvalý pobyt, jsem samoživitelka. Bohužel jsem v insolvenci, můj příjem činí cca 12400,- Kč měsíčně, náklady na bydlení jsou 10 tisíc měsíčně, dostávám od otce dětí výživné 4 tisíc měsíčně. Můj dotaz je zda, mám […]

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky – na hmotnou nouzi a doplatek na bydlení?

-

Dobrý den, pokud nejsem vedena na úřadu práce, mám nárok na hmotnou nouzi a doplatek na bydlení? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Pobírání příspěvku na bydlení ihned po nastěhování do bytu

-

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda mohu pobírat příspěvek na bydlení už od prvního měsíce. Jde totiž o to, že vztah s přítelem krachuje a já bych ráda odešla. Ale moje finanční možnosti nejsou na toto reálné. Beru jen 3800 mateřskou a 500 jako přídavek na dceru. Nemám tedy finanční možnosti, a tak by […]

Zobrazit odpověď

Sociální dávky – na co máme nárok po narození dítěte?

-

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, dozvěděl jsem se, že má bývalá přítelkyně, která žila v jiné domácnosti než já, porodila mé miminko. Momentálně jsme se tedy k sobě vrátili, a bydlíme ve společné domácnosti. Chtěl jsem se zeptat, na co máme nárok? Porodné, mateřská, příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, a […]

Zobrazit odpověď