Příspěvek na bydlení a trvalý pobyt majitele bytu

Dobrý den,

Prosím, mám se stěhovat do nájmu. Je to nájemní smlouva, trvalý pobyt tam budu mít taky. Takže to splňuje požadavky na příspěvek.

Ale ta majitelka tam má trvalý pobyt, a žije v zahraničí, zastupuje ji realitka

Budu mít nárok na ty příspěvky, když budu mít prohlášení, že tam nežije a zároveň žádost o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob?

Děkuji moc

Dotaz poslal/a: Lucie T., 10.06.2017 17:01
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 11.06.2017 v 16:27 napsal/a:

Dobrý den,

Mezi základní podmínky nároku na sociální dávku příspěvek na bydlení patří to, že se jedná o byt/dům užívaný na základě nájemní smlouvy (což by měl být váš případ). A že v tomto bytě máte vedený trvalý pobyt (což zřejmě také budete splňovat). Pak už záleží jen na doložení nákladů na bydlení (dokládá se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí). A na doložení příjmů (také předchozí kalendářní čtvrtletí).

U příspěvku na bydlení se posuzují společně všechny osoby, které mají v daném bytě/domě vedený trvalý pobyt. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

Tedy standardně by se mezi společně posuzované osoby měla zahrnout i majitelka bytu (která v něm má trvalé bydliště). Aby tomu tak nebylo, je potřeba při podání žádosti o přídavky na bydlení požádat, aby byla majitelka bytu vyloučena z okruhu společně posuzovaných osob – viz paragraf 7:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

To znamená, že společně s žádostí o příspěvek na bydlení, budete muset ještě vyplnit formulář „Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob“, ve kterém uvedete, že daná osoba byt déle než 3 měsíce neužívá.

Pak by k majitelce bytu, při posuzování vaší žádosti o příspěvek na bydlení, nemělo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení, jsem vdaná – počítá se příjem muže?

-

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda když jsem vdaná, ale v bytě hlášená pouze já a děti, zda se bude počítat do příspěvku na bydlení i příjem mého muže. O dávku jsem žádala, ale příjmy manžela po mně nikdo nechtěl, díky za info..

Zobrazit odpověď

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

-

Dobrý den, prosím o radu. Žiju sama s 5 letou dcerkou. A máme se stěhovat do družstevního bytu, tudíž budu mít podnájemní smlouvu, budu tam mít trvalý pobyt. Jsem na úřadu práce. Nepracuji. Dostanu na tento podnájem, doplatek na bydlení, a životní minimum? Děkuji moc za informace O co ještě mohu žádat na byt družstevní? […]

Zobrazit odpověď

Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

-

Dobrý den, bydlím s manželkou a nezletilým synem v rodinném domě, jehož jsem výhradním majitelem. S manželkou se budeme v dohledné době rozvádět. Dlouhou dobu trvám na tom, aby v mém domě respektovala nějaká pravidla, týkající se především klidu, čistoty a pořádku. Bohužel marně. Mohu dát manželce nájemní smlouvu a v případě jejího nedodržování zrušit […]

Zobrazit odpověď