Změna trvalého bydliště přítelkyně, která není v nájemní smlouvě

Dobrý den,

bydlím v bytě se svojí přítelkyní. V nájemní smlouvě jsem uveden pouze já jako nájemce, přítelkyně v ní není uvedena vůbec.

Potřebovali bychom si do tohoto bytu oba převést trvalé bydliště. Podle nájemní smlouvy by to neměl být problém.

Ale chtěl bych se zeptat, jak řešit tuto situaci v případě mojí přítelkyně, když není uvedena ve smlouvě. Jestli se musí podepsat nová smlouva, ve které bude uvedena jako uživatelka bytu nebo jestli stačí, když majitel bytu podepíše nějaký souhlas s tím, abychom si tam oba převedli trvalé bydliště?

Děkuji Vám za odpověď.

Dotaz poslal/a: Filip K., 14.05.2017 14:48
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 15.05.2017 v 17:21 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká změny místa trvalého bydliště do bytu, kde nyní máte uzavřenou nájemní smlouvu, tak jsou zde v zásadě dva způsoby, jak to řešit.

Obecně platí, že ke zřízení trvalého pobytu v bytě, kde máte uzavřenou nájemní smlouvu, nepotřebujete souhlas majitele bytu. I kdyby bylo v nájemní smlouvě uvedeno, že si majitel nepřeje, abyste měli v bytě trvalý pobyt, tak by k tomu nebylo nijak přihlíženo.

Pro vyřízení trvalého pobytu je potřeba zajít na příslušný úřad – zpravidla oddělení evidence obyvatel (kde se vydávají třeba i občanské průkazy), na místním městském/obecním úřadu. Zde pak vyplníte příslušný formulář (Přihlašovací lístek k trvalému pobytu).

Dále pak budete potřebovat osobní doklady a zaplatit správní poplatek, což je aktuálně 50 Kč.

A nakonec je pak nutné doložit buď nějaký doklad, který vás (a vaši přítelkyně) opravňuje k užívání daného bytu nebo domu. Tedy ve vašem případě to musí být platná nájemní smlouva. A to buď originál, nebo úředně ověřená kopie.

Pokud je aktuální smlouva uzavřena pouze na vaše jméno a jméno vaší přítelkyně tam není uvedeno, pak je nutné uzavřít buď nějaký dodatek k této nájemní smlouvě. Nebo alternativně stačí, když předložíte úředně potvrzený písemný souhlas oprávněné osoby (nebo tento souhlas vyplní oprávněná osoba přímo před úředníkem – je na to kolonka v onom „přihlašovacím lístku“)

Jedná se pak o to, že to nemusí být souhlas majitele bytu. Pokud je nájemní smlouva uzavřena na vaše jméno, pak jste oprávněnou osobou i vy. Můžete tedy udělit souhlas se zřízením trvalého bydliště své přítelkyni, protože na základě na základě platné smlouvy máte oprávnění užívat tento byt a tím pádem i udělit souhlas jiné osobě.

Shodou okolností jsem nedávno musela řešit něco obdobného. Také bydlím na základě nájemní smlouvy a potřebovala jsem změnit trvalé bydliště dětí do tohoto bytu. Takže jsem pak příslušný formulář podepisovala 2x (dvě různé kolonky). Jednou jako zákonný zástupce nezletilého dítěte, a druhým podpisem jsem pak jako oprávněná osoba udělovala souhlas svým dětem s tím, že budou mít v bytě trvalé bydliště. Změna nájemní smlouvy nebo nějaký papír od majitele bytu k tomu nebyl potřeba.

Na druhou stranu ale počítejte s tím, že příslušný úřad pak posílá písemné vyrozumění majiteli bytu o této změně. Tedy o tom že jste si v bytě zřídil trvalý pobyt vy a případně vaše přítelkyně. Není tedy na škodu majitele bytu upozornit na to, že tuto změnu hodláte provést.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

-

Dobrý den, prosím o radu. Žiju sama s 5 letou dcerkou. A máme se stěhovat do družstevního bytu, tudíž budu mít podnájemní smlouvu, budu tam mít trvalý pobyt. Jsem na úřadu práce. Nepracuji. Dostanu na tento podnájem, doplatek na bydlení, a životní minimum? Děkuji moc za informace O co ještě mohu žádat na byt družstevní? […]

Zobrazit odpověď

Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

-

Dobrý den, bydlím s manželkou a nezletilým synem v rodinném domě, jehož jsem výhradním majitelem. S manželkou se budeme v dohledné době rozvádět. Dlouhou dobu trvám na tom, aby v mém domě respektovala nějaká pravidla, týkající se především klidu, čistoty a pořádku. Bohužel marně. Mohu dát manželce nájemní smlouvu a v případě jejího nedodržování zrušit […]

Zobrazit odpověď

Jak vyřídit trvalé bydliště na úřadu?

-

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat. Moje matka vlastní rodinný dům, kde nebydlí, zdědila ho po prarodičích. Teď je vlastník nemovitosti ona. Chtěla bych v domě bydlet, ale nevíme s mámou, co budeme potřebovat. Nechceme uzavírat nájemní smlouvu. Stačí mam čestné prohlášení s možnosti trvalého bydliště? Máma tam nemůže jít se mnou osobně, je vážně nemocná. […]

Zobrazit odpověď