Příspěvek na bydlení pro starobního důchodce – pronájem bytu

Dobrý den,

prosím, chci se zeptat, pokud budu v pronájmu v bytě v osobním vlastnictví, jaké příjmy se zohledňují v případě příspěvku na bydlení?

Mám starobní důchod, ale nájemné je dosti vysoké. Počítají se příjmy i majitele bytu, který tam ale nebydlí, pouze mi ho pronajímá?

Děkuji předem za odpověď.

Dotaz poslal/a: Diana, 16.06.2021 13:33
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.06.2021 18:41 napsal/a:

Dobrý den,

U příspěvku na bydlení, se společně posuzují všechny osoby, které daný byt skutečně užívají k bydlení. To, kde mají vedeno trvalé bydliště, by nemělo hrát roli.

Takže, pokud majitel bytu, který vám ho pronajímá, bude mít v bytě vedený trvalý pobyt, ale fakticky zde bydlet nebude, tak by se neměl započítávat do společně posuzovaných osob, při posuzování žádosti o příspěvek na bydlení.

Pokud budete v bytě bydlet jen vy sama, pak by se měl zohledňovat jen váš příjem.

Jako příjem se posuzuje váš důchod, a případně i některé další příjmy (z nějaké brigády, některé další sociální dávky apod.).

Příjmy se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí. Stejně tak je nutné doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

V bytě, kde si budete žádat o příspěvek na bydlení, musíte mít uzavřenu nájemní smlouvu (nesmí se jednat o podnájem).

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7, odstavec 5 a 6:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

A dále viz zákon o životním a existenčním minimu, zákon číslo 110/2006 Sb., paragraf 4:

§ 4

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují 

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu; za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,

c) rodiče a

  1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
  2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeb

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď