Příspěvek na bydlení pro starobního důchodce – pronájem bytu

Dobrý den,

prosím, chci se zeptat, pokud budu v pronájmu v bytě v osobním vlastnictví, jaké příjmy se zohledňují v případě příspěvku na bydlení?

Mám starobní důchod, ale nájemné je dosti vysoké. Počítají se příjmy i majitele bytu, který tam ale nebydlí, pouze mi ho pronajímá?

Děkuji předem za odpověď.

Dotaz poslal/a: Diana, 16.06.2021 13:33
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.06.2021 18:41 napsal/a:

Dobrý den,

U příspěvku na bydlení, se společně posuzují všechny osoby, které daný byt skutečně užívají k bydlení. To, kde mají vedeno trvalé bydliště, by nemělo hrát roli.

Takže, pokud majitel bytu, který vám ho pronajímá, bude mít v bytě vedený trvalý pobyt, ale fakticky zde bydlet nebude, tak by se neměl započítávat do společně posuzovaných osob, při posuzování žádosti o příspěvek na bydlení.

Pokud budete v bytě bydlet jen vy sama, pak by se měl zohledňovat jen váš příjem.

Jako příjem se posuzuje váš důchod, a případně i některé další příjmy (z nějaké brigády, některé další sociální dávky apod.).

Příjmy se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí. Stejně tak je nutné doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

V bytě, kde si budete žádat o příspěvek na bydlení, musíte mít uzavřenu nájemní smlouvu (nesmí se jednat o podnájem).

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7, odstavec 5 a 6:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

A dále viz zákon o životním a existenčním minimu, zákon číslo 110/2006 Sb., paragraf 4:

§ 4

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují 

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu; za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,

c) rodiče a

  1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
  2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeb

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení pro studenta VŠ – bydlení v pronájmu

-

Dobrý den, měla bych dotaz, zda jako studentka VŠ mám nárok na příspěvek na bydlení? Bydlíme ve třech (všechny jsme studentky na denním studiu) v bytě, který pronajímáme (máme platnou nájemní smlouvu). Všechny tři máme brigády (na internetu jsem se dočetla, že brigády se do příjmu, v případě studentů, nepočítají), ale vzhledem ke studiu si […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení po rozvodu?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na příspěvek na bydlení. Momentálně jsem vdaná a žijí v rodinném domě na hypotéku. Budu se rozvádět a hledám si podnájem, kde plánují být i se dvěma dětmi. Bohužel jsou nájmy v okolí hodně vysoké a tyto náklady by zahrnovaly cca polovinu výdělku, nejsem schopná vše utáhnout. Chtěla jsem […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – jak se dokládají náklady na bydlení (vodné, stočné, odvoz odpadků,…)

-

Od 1. 2. 2024 odchází manželka do předčasného důchodu. Protože ČSSZ ji zřejmě pošle první výplatu důchodu určitě po více jak 90-ti dnech od nástupu do důchodu, nebude mít manželka žádný příjem min. 3měsíce. Pak by se počítal pouze můj (manžel) příjem. Platíme zejména zálohy na el. energii 10.000Kč/měsíc + plyn 300Kč/měsíc, čtvrtletně platíme vodné […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení u osoby, která není vlastníkem nemovitosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má nárok na příspěvek na bydlení i osoba, která není vlastníkem nemovitosti a tudíž na ni nejsou napsány ani smlouvy na energie (plyn, elektrika, voda,…). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď