Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

Dobrý den, poprosila bych o radu:

Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let.

Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající zeť nabídl bydlení po jeho babičce, kde teda bydlím, ale platím si veškeré náklady na bydlení, ale nájem žádný, nechce mi to prý pronajímat, je prý rád, že to není prázdné a i trvalé bydliště mi zde nabídl. Mají s dcerou malého syna, tak to nechtějí prodávat.

Zajímá mne, jak se to trvalé bydliště tedy dá legalizovat, aniž by mi dával nájemní smlouvu. Jde mi o to, abych nemusela platit poplatky na fixní adrese a ještě tady, proto chci trvalé bydliště.

I tak je zde bydlení drahé, že i když jsem v normálním důchodu, tak musím pořád mít brigádu, abych to nějak všechno utáhla, ročně mne to bydlení vyjde na 75 000 Kč, a tak mám větší náklady než důchod, který činí 11 308 Kč.

Mohli by jste mi poradit?
Hezký den

Dotaz poslal/a: Jana N., 02.05.2022 10:35
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 03.05.2022 14:30 napsal/a:

Dobrý den,

Abyste měla v nějakém domě či bytě vedené trvalé bydliště, nepotřebujete mít v tomto bytě či domě nájemní smlouvu.

Jediné co je potřeba, je souhlas od nějaké oprávněné osoby. Oprávněnou osobou, je buď majitel bytu/domu, nebo například ten, kdo má na daný byt či dům uzavřenu nájemní smlouvu.

Postačí vám, pokud budete mít od svého zetě písemný souhlas, že si na dané adrese můžete zřídit trvalý pobyt.

Souhlas by měl být úředně ověřený, nebo s vámi zeť může zajít přímo na obecní úřad, kde se vyřizuje změna dokladů a evidence trvalého bydliště, a zde svůj souhlas udělí osobně přímo před úředníkem (podepíše před ním přihlašovací lístek).

Pro vyřízení změny TP, stačí zajít na příslušný obecní úřad (zpravidla tam, kde i vydávají nové doklady). Vyplníte přihlašovací lístek, zaplatíte 50 Kč, a rovnou vám vyřídí i novou občanku. Následně už bude potřeba jen dořešit výměnu případných dalších dokladů, atd.

Viz paragraf 10, zákon o evidenci obyvatel (zákon číslo 133/2000 Sb.), odstavec 5:

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen 

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení pro studenta VŠ – bydlení v pronájmu

-

Dobrý den, měla bych dotaz, zda jako studentka VŠ mám nárok na příspěvek na bydlení? Bydlíme ve třech (všechny jsme studentky na denním studiu) v bytě, který pronajímáme (máme platnou nájemní smlouvu). Všechny tři máme brigády (na internetu jsem se dočetla, že brigády se do příjmu, v případě studentů, nepočítají), ale vzhledem ke studiu si […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení po rozvodu?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na příspěvek na bydlení. Momentálně jsem vdaná a žijí v rodinném domě na hypotéku. Budu se rozvádět a hledám si podnájem, kde plánují být i se dvěma dětmi. Bohužel jsou nájmy v okolí hodně vysoké a tyto náklady by zahrnovaly cca polovinu výdělku, nejsem schopná vše utáhnout. Chtěla jsem […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – jak se dokládají náklady na bydlení (vodné, stočné, odvoz odpadků,…)

-

Od 1. 2. 2024 odchází manželka do předčasného důchodu. Protože ČSSZ ji zřejmě pošle první výplatu důchodu určitě po více jak 90-ti dnech od nástupu do důchodu, nebude mít manželka žádný příjem min. 3měsíce. Pak by se počítal pouze můj (manžel) příjem. Platíme zejména zálohy na el. energii 10.000Kč/měsíc + plyn 300Kč/měsíc, čtvrtletně platíme vodné […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení u osoby, která není vlastníkem nemovitosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má nárok na příspěvek na bydlení i osoba, která není vlastníkem nemovitosti a tudíž na ni nejsou napsány ani smlouvy na energie (plyn, elektrika, voda,…). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď