Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti při částečném úvazku

Dobrý den, můj čistý příjem za poslední čtvrtletí, ze kterého se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti, dle výplatních pásek činil cca 58 000 Kč.

Poslední z těchto měsíců jsem pracovala na snížený pracovní úvazek – 0,6. Půlrok předtím jsem byla na nemocenské.

Zaměstnavatel opakovaně tvrdí, že spočítal výši průměrného výdělku pro úřad práce na částku 42 000 Kč.

Zajímá mě, jestli mohou být ve výpočtu zahrnuty nějaké mně neznámé faktory, které by mohly vést k této nízké částce, jestli může mít na částku vliv předchozí pracovní neschopnost či částečný úvazek v posledním měsíci.

Předem velmi děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Markéta, 27.06.2023 11:29
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 29.06.2023 13:06 napsal/a:

Dobrý den,

Čistý příjem ze zaměstnání (to co máte na výplatní pásce nebo to co vám zaměstnavatel pošle na účet), s výpočtem podpory v nezaměstnanosti nijak nesouvisí.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrného čistého měsíčního výdělku, za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí v posledním zaměstnání.

Průměrný výdělek je pojem, který definuje zákoník práce. Průměrný výdělek, je něco jiného, než když si spočítáte průměrnou čistou výplatu za 3 měsíce. Může zde být i dost velký rozdíl – záleží na více faktorech.

Průměrný výdělek, se počítá z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud byste ukončila zaměstnání v červnu, pak to bude z měsíců leden – březen. Pokud by zaměstnání bylo ukončeno v července, pak to budou měsíce duben – červen, atd.

Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy a ze skutečně odpracovaných hodin (včetně práce přesčas).

Postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce – viz paragraf 351 až 362. Když to trochu zjednoduším, tak se výpočet provede takto:

  • V příslušném rozhodném období (ukončené kalendářní čtvrtletí) se spočítá hrubá mzda a odpracované hodiny
  • Započítá se i práce přesčas, nezapočítá se například doba, kdy jste byla v pracovní neschopnosti, na dovolené, apod. (stejně tak se nepočítá náhrada mzdy za dovolenou, za nemoc, nemocenské dávky, apod.)
  • Z hrubé mzdy (za 3 měsíce) a odpracovaných hodin (za 3 měsíce) se spočítá průměrný hrubý hodinový výdělek
  • Průměrný hrubý hodinový výdělek se násobí týdenní pracovní dobou
  • Výsledek se násobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci)
  • Výsledkem je průměrný hrubý měsíční výdělek – z něj se pak běžným postupem spočítá čistý výdělek (daně, sociální, zdravotní)

Průměrný výdělek, je tedy něco jiného než průměrná čistá výplata v zaměstnání. Záleží na více faktorech – z jakého konkrétního období se vypočítává, co přesně do tohoto období spadá (nemocenská, dovolená, apod.), jakou máte sjednanou týdenní pracovní dobu, apod.

Pokud v rozhodném období není odpracováno minimálně 21 dní (21 směn), pak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek (paragraf 355, zákoník práce).

Konkrétněji vám bohužel neporadím, protože neznám všechny údaje. Pokud máte na výplatních páskách uvedeny všechny potřebné údaje (hrubá mzda, odpracované hodiny, atd.), pak si můžete průměrný výdělek spočítat sama a uvidíte, zda dojdete ke stejné částce, jako zaměstnavatel.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2023:

Výpověď ve zkušební době – jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti. Byla jsem na rodičovské dovolené, u svého zaměstnavatele jsem dala výpověď, našla jsem si práci blíže k bydlišti, ale chci dát výpověď ve zkušební době – po 14 dnech. Práce neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli na pohovoru. Můj dotaz zní, když […]

Zobrazit odpověď

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemoci

-

Dobrý den, od 12. 7. 2022 do 28. 8. 2023 jsem byl v pracovní neschopnosti. Dne 31. 8. jsem nastoupil do práce a do 9. 9. 2023 dobíral dovolenou. Pracovní poměr jsem ukončil dohodou 9. 9. 2023 ze zdravotních důvodů. Můj měsíční hrubý příjem byl zhruba třicet tisíc Kč. Nemocenskou jsem pobíral okolo devatenácti tisíc […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení OSVČ bez příjmu

-

Dobrý den, K 30. 9. 2021 jsem ukončila zaměstnání, ale se svými zdravotní problémy jsem pokračovala na nemocenské do 30. 6. 2022. Protože jsem nenašla práci, nahlásila jsem se na Úřad práce a to 1. 7. 2022, kde jsem sice absolvovala rekvalifikační kurs na PC, ale práci se mi nezískat nepodařilo. Proto jsem přijala nabídku […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, od září 2022 do prosince 2022 jsem byla v evidenci uchazečů o zaměst. na UP. O podporu jsem nežádala. Od ledna 2023 do srpna 2023 jsem byla zaměstnána, ale vzhledem k tomu, že mám 3 děti a zaměstnavatel mi nemohl snížit úvazek, podávám výpověď. Předtím jsem byla vedena jako osoba pečující o děti […]

Zobrazit odpověď