Z jaké výplaty se bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Dobrý den, byla jsem do konce června na hlavní pracovní poměr, ale zavřeli jsme pobočku, tak jsme dostali tři měsíce odstupné, takže podporu dostanu až někdy v říjnu.

Ale jelikož hledám práci, tak jsem byla na zkušenou v jedné firmě, ale po dni jsem se rozhodla, že tam nechci.

Takže to mám daný jako brigádu na dohodu provedení práce, ale jen na dva dny, může to být při pracovním úřadě?

Tak jestli se podpora počítat z HPP nebo DPP?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Michala, 17.08.2023 16:40
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.08.2023 09:54 napsal/a:

Dobrý den,

Jako uchazeč o zaměstnání (vedený v evidenci Úřadu práce), nesmíte pracovat na dohodu o provedení práce (DPP). Vůbec nikdy. Bez ohledu na výši příjmu.

Během evidence na Úřadu práce, je možné pracovat jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním poměru, pokud celkový měsíční příjem nepřekročí jednu polovinu minimální mzdy (tj. 8650 Kč v roce 2023).

Dále je zde povinnost, abyste zahájení jakékoliv práce, nahlásila nejpozději v den začátku výkonu dané práce. A dále platí obecná oznamovací povinnost, hlásit všechny změny do 8 dní.

Porušení těchto podmínek (neoznámení práce, práce na dohodu DPP, apod.), může vést k sankčnímu vyřazení z evidence Úřadu práce. Ztratila byste tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti. A na úřadu práce by vás další 3 měsíce nepřijali do evidence.

Viz paragraf 25, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

A dále také paragraf 30:

§ 30 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

 (1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže 

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3,

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu, nebo

3. nesplní povinnost stanovenou v § 27 odst. 3,

Když pomineme porušení podmínek zákona o zaměstnanosti, tak brigáda na DPP, nehraje pro výpočet podpory v nezaměstnanosti roli.

Aby mohl vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti na základě práce na DPP, pak by se muselo jednat o vyšší příjem (nad 10 000 Kč měsíčně, kdy už je odváděno sociální a zdravotní pojištění).

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá z průměrného výdělku, v posledním zaměstnání, před zařazením do evidence na Úřadu práce.

Tj. výpočet se neprovádí z výplaty, ale z průměrného výdělku, za poslední kalendářní čtvrtletí. Příslušné potvrzení, vystavuje zaměstnavatel při ukončení zaměstnání.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2023:

Ukončení pracovní smlouvy dohodou – kolik procent bude podpora v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení pracovní smlouvy dohodou. Mám odděláno rok a půl a moje otázka: Mám nárok na podporu a kolik procent? Děkuji předem za odpověď a hezký den přeji.

Zobrazit odpověď

Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti – ukončení ve zkušební době

-

Dobrý den, po 18 letech jsem skončila v zaměstnání z důvodu personálních změn. Můj poměr skončil k 30. 9. 2023. Ihned jsem nastoupila do nového zaměstnání, ale bohužel mi kvůli 4leté dceři nevyhovují dlouhé směny a chtěla bych skončit ve zkušební době a uvedu důvod péče o nezletilé dítě. Ukončím buď v říjnu nebo v […]

Zobrazit odpověď

Do kdy se musím hlásit na Úřadu práce po skončení rodičovské

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Dne 10. 10. mi skončil rodičovský příspěvek k synovým 3tím narozeninám. Nebyla sem před nástupem na RD zaměstnaná, proto bych se chtěla zeptat, kdy se musím hlásit na úřad práce, když nemám žádnou práci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Výpověď z pracovního poměru a neschopenka + předdůchod a podpora v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, mám dlouhodobé zdravotní problémy, „řešené“ injekcemi do páteře pod CT na 2 klinikách, atd., několik operací. V novém zaměstnání jsem zaměstnána od 1. 11. 2022. Pokud bych dala výpověď zaměstnavateli 29. 9. 2023 a od 3.10. šla na nemocenskou, budu mít nárok na výplatu prvních 14 dní nemocenské od zaměstnavatele, když bych byla […]

Zobrazit odpověď