Z jaké výplaty se bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Dobrý den, byla jsem do konce června na hlavní pracovní poměr, ale zavřeli jsme pobočku, tak jsme dostali tři měsíce odstupné, takže podporu dostanu až někdy v říjnu.

Ale jelikož hledám práci, tak jsem byla na zkušenou v jedné firmě, ale po dni jsem se rozhodla, že tam nechci.

Takže to mám daný jako brigádu na dohodu provedení práce, ale jen na dva dny, může to být při pracovním úřadě?

Tak jestli se podpora počítat z HPP nebo DPP?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Michala, 17.08.2023 16:40
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.08.2023 09:54 napsal/a:

Dobrý den,

Jako uchazeč o zaměstnání (vedený v evidenci Úřadu práce), nesmíte pracovat na dohodu o provedení práce (DPP). Vůbec nikdy. Bez ohledu na výši příjmu.

Během evidence na Úřadu práce, je možné pracovat jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním poměru, pokud celkový měsíční příjem nepřekročí jednu polovinu minimální mzdy (tj. 8650 Kč v roce 2023).

Dále je zde povinnost, abyste zahájení jakékoliv práce, nahlásila nejpozději v den začátku výkonu dané práce. A dále platí obecná oznamovací povinnost, hlásit všechny změny do 8 dní.

Porušení těchto podmínek (neoznámení práce, práce na dohodu DPP, apod.), může vést k sankčnímu vyřazení z evidence Úřadu práce. Ztratila byste tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti. A na úřadu práce by vás další 3 měsíce nepřijali do evidence.

Viz paragraf 25, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

A dále také paragraf 30:

§ 30 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

 (1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže 

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3,

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu, nebo

3. nesplní povinnost stanovenou v § 27 odst. 3,

Když pomineme porušení podmínek zákona o zaměstnanosti, tak brigáda na DPP, nehraje pro výpočet podpory v nezaměstnanosti roli.

Aby mohl vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti na základě práce na DPP, pak by se muselo jednat o vyšší příjem (nad 10 000 Kč měsíčně, kdy už je odváděno sociální a zdravotní pojištění).

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá z průměrného výdělku, v posledním zaměstnání, před zařazením do evidence na Úřadu práce.

Tj. výpočet se neprovádí z výplaty, ale z průměrného výdělku, za poslední kalendářní čtvrtletí. Příslušné potvrzení, vystavuje zaměstnavatel při ukončení zaměstnání.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2023:

Výpověď ve zkušební době – jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti. Byla jsem na rodičovské dovolené, u svého zaměstnavatele jsem dala výpověď, našla jsem si práci blíže k bydlišti, ale chci dát výpověď ve zkušební době – po 14 dnech. Práce neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli na pohovoru. Můj dotaz zní, když […]

Zobrazit odpověď

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemoci

-

Dobrý den, od 12. 7. 2022 do 28. 8. 2023 jsem byl v pracovní neschopnosti. Dne 31. 8. jsem nastoupil do práce a do 9. 9. 2023 dobíral dovolenou. Pracovní poměr jsem ukončil dohodou 9. 9. 2023 ze zdravotních důvodů. Můj měsíční hrubý příjem byl zhruba třicet tisíc Kč. Nemocenskou jsem pobíral okolo devatenácti tisíc […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení OSVČ bez příjmu

-

Dobrý den, K 30. 9. 2021 jsem ukončila zaměstnání, ale se svými zdravotní problémy jsem pokračovala na nemocenské do 30. 6. 2022. Protože jsem nenašla práci, nahlásila jsem se na Úřad práce a to 1. 7. 2022, kde jsem sice absolvovala rekvalifikační kurs na PC, ale práci se mi nezískat nepodařilo. Proto jsem přijala nabídku […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, od září 2022 do prosince 2022 jsem byla v evidenci uchazečů o zaměst. na UP. O podporu jsem nežádala. Od ledna 2023 do srpna 2023 jsem byla zaměstnána, ale vzhledem k tomu, že mám 3 děti a zaměstnavatel mi nemohl snížit úvazek, podávám výpověď. Předtím jsem byla vedena jako osoba pečující o děti […]

Zobrazit odpověď