Nárok na mateřskou, když jsem na úřadu práce?

Dobrý den, můj dotaz:

mám nárok na mateřskou, pokud do porodu budu na ÚP? 270 dní práce celkem v posledních dvou letech bych měla, i když ne v jednom kuse.

Děkuju

Dotaz poslal/a: Z. B., 26.02.2016 16:33
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 27.02.2016 06:14 napsal/a:

Dobrý den,

„nárok“ na peněžitou pomoc v mateřství (tedy PPM nebo „mateřská“), vzniká především při splnění dvou hlavních podmínek:

  • V posledních dvou letech jste byla účastníkem nemocenského pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní
  • V době podání žádosti o PPM jste účastníkem nemocenského pojištění nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání

Konkrétně viz zákon o nemocenském pojištění (tedy zákon číslo 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění):

§ 32

(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má

a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,

….

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

§ 15

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

To, že oněch „270“ dní, nemáte odpracováno u jednoho zaměstnavatele, by ničemu nevadilo, rozhodujícím faktorem ale bude, kdy skončilo Vaše poslední zaměstnání. V době, kdy jste vedena na úřadu práce, nejste účastníkem nemocenského pojištění.

Pokud by ale termín nástupu na „mateřskou“ (tedy 6 – 8 týdnů před porodem), spadal ještě do lhůty 180 dní od skončení posledního zaměstnání, pak byste na PPM nárok mít měla. V opačném případě budete mít nárok až na rodičovský příspěvek, k datu narození dítěte.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Výpočet PPM při neschopence v roce 2022

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se v roce 2022 počítá nárok na PPM. Mám smlouvu na dobu neurčitou od 1. 6. 2016, předpoklad pro nástup na mateřskou bude 17. 5. 2022. Teď mi hrozí, že budu muset na neschopenku, tak se chci zeptat, co to udělá s případným výpočtem pro výši PPM. Dočetla […]

Zobrazit odpověď

Konec rodičovské dovolené v lednu 2022 a začátek mateřské v únoru 2022

-

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké mam možnosti, když 31. ledna 2022 mi končí rodičovská dovolená (3 roky) a nárok na mateřskou mi vzniká až 25. února 2022. Termín porodu druhého miminka mám 23. dubna 2022. Můj zaměstnavatel mi naznačil, že by bylo dobré, abych dala výpověď, ale toto řešení beru, až jako úplně poslední. […]

Zobrazit odpověď