Příspěvek na bydlení po prodeji bytu

Dobrý den,

již 2 roky na byt v osobním vlastnictví pobírám při rodičovské příspěvek na bydlení, za mě a dceru. Přítel zde není hlášen. Alimenty nepobírám.

Nyní jsem žádala za min. kvartál. Teď v dubnu jsem, ale byt prodala-peníze dostanu až koncem května.

Zatím jsem to nehlásila, protože min. kvartál bylo vše jako obvykle. V bytě budu ale dál bydlet a platit stejné náklady až do 31. 7. 2017. Jak mám postupovat?

Nová žádost se podává v červenci a já v dubnu, květnu i červnu stále budu mít na bytě s dcerou trvalý pobyt i náklady, jen již nebudu v katastru.

Nájemní smlouva nebude, máme odložené stěhování upraveno v kupní smlouvě.

Má cenu v červenci podávat žádost, nebo ne? Nevím, zda kupní cena za byt je brána jako příjem (cca polovina je na vyplacení hypotéky). Nevím si rady.

Doděláváme nové bydlení, potřebujeme každou korunu. Také nevím, zda změna vlastníka v průběhu dubna může mít vliv na vyplacení příspěvku za leden až březen.

Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Tereza J., 24.04.2017 11:53
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 25.04.2017 14:17 napsal/a:

Dobrý den,

Jako příjemce sociální dávky příspěvek na bydlení máte dle zákona povinnost nejpozději do 8 dní hlásit příslušnému úřadu všechny změny, které mohou mít vliv na přiznání nároku, a případnou výši nějaké sociální dávky.

§ 61 (1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.

Vzhledem k tomu, že jste prodala byt v osobním vlastnictví, u nějž jste dostávala příspěvek na bydlení, pak byste tuto skutečnost měla neprodleně oznámit na Úřad práce.

§ 62 (1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit; to neplatí, jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku. Jestliže byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky nároku na tento příspěvek, je rodič povinen vrátit krajské pobočce Úřadu práce vyplacené částky rodičovského příspěvku, které mu nenáležely.

Pokud budete byt i nadále užívat, ale již to nebude byt v osobním vlastnictví, ani zde nebudete mít uzavřenu nájemní smlouvu, pak již dále nemáte nárok na příspěvek na bydlení. Pokud byste si v červenci podala žádost o příspěvek na bydlení a ten vám byl vyplacen, pak by se jednalo o neoprávněně přijatou dávku, kterou by po vás poté mohl úřad práce vymáhat.

Pokud jste navíc byt prodala v dubnu, tak poslední měsíc, za který vám příspěvek na bydlení náleží oprávněně je právě duben. U příspěvku na bydlení se sice náklady dokládají zpětně, ale všechny podmínky nároku na dávku musí být splněny i v době, kdy je dávka vyplácena. V květnu a červnu, kdy již budete bydlet v bytě, který není ve vašem osobním vlastnictví, a nemáte zde nájemní smlouvu, již také nemáte nárok na příspěvek na bydlení.

Doporučuji vám tedy co nejdříve se obrátit na Úřad práce a tam celou záležitost vyřešit. Tím že změnu (prodej bytu) neoznámíte se, mimo jiné dopouštíte přestupku, za který hrozí pokuta až 10 000 Kč

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Sociální dávky pro nezaměstnané na Úřadu práce

-

Dobrý den, mám syna, který nedokončil studium VŠ a začal pracovat. Je ale rozhodnutý odejít před vypršením měsíční zkušební lhůty a zapsat se do evidence ÚP. Bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo nějaké sociální dávky? Jsem v důchodu a jeho výše je cca 10 000 Kč. Z toho musím platit nájem a jídlo. Pro nás dva […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení v případě kategorie plátce péče o dítě do 7let věku

-

Dobrý den, dovolte se mi prosím Vás dotázat, zda mám nárok na příspěvek na bydlení  i poté, co mi zanikne DPP. Zdravotní pojištění mi hradí nyní pojišťovna, jelikož pečuji celodenně o dítě do 7 let, druhé vzdělávám doma. Nyní pracuji na DPP, pobírám příspěvek na bydlení i HN. V případě, že mi DPP neprodlouží, přijdu […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení v rodinném domě – co se počítá do nákladů?

-

Dobrý den, bydlím ve vlastním rodinném domě jako jediná osoba, důchodce. Jaké jsou moje „náklady na bydlení“? Započítává se údržba – revize (příp. pořízení nového) plynového kotle, zateplení trubek ústředního topení, servis bojleru atd.? Nalezené informace se většinou týkají nájmů (kde uvedené položky jsou započítány), ale ve vlastním nebydlím zadarmo, nutná údržba je drahá. Děkuji […]

Zobrazit odpověď