Nárok na podporu, když mě propustí ve zkušební době

Dobrý den, mám dotaz:

ke dni 31. 5.2 020 jsem dostal v práci výpověď dohodou (po 10 letech)z důvodu krachu podniku. Od října začínám brát podporu v nezaměstnanosti.

Zajímá mne, když si najdu práci a začnu pracovat a dojde k tomu, že mne třeba propustí ve zkušební lhůtě nebo jakkoli o práci přijdu. Mám nárok zpět na nějakou podporu?

Respektive po jak dlouhé době práce mám na podporu nárok?

Dotaz poslal/a: Josef, 12.10.2020 17:00
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 13.10.2020 16:50 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud jste nyní nezaměstnaný na Úřadu práce a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, pak při nástupu do nového zaměstnání a jeho ukončení ve zkušební době (nebo jindy) mohou nastat v zásadě 3 různé situace.

V době, kdy byste si šel požádat o další podporu v nezaměstnanosti, musíte opět splňovat minimální odpracovanou dobu 12 měsíců za poslední dva roky.

Například pokud byste teď byl 1,5 roku nezaměstnaný, pak někde 2 měsíce pracoval, tak byste následně neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože by tam už těch 12 měsíců splněno nebylo.

Pokud byste ale do nějakého zaměstnaný nastoupil teď někdy a skončil ještě ve zkušební době, pak budete minimální odpracovanou dobu splňovat bez problémů.

To, jak to bude s podporu, dále záleží na tom, zda nyní vyčerpáte celou podporu. V závislosti na vašem věku máte nárok na 5, 8 nebo 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti.

1, Pokud nyní vyčerpáte celou podporu v nezaměstnanosti (tj. máte například nárok na 5 měsíců a vy budete brát podporu 5 měsíců) a následně nastoupíte do zaměstnání, pak budete mít nárok na další podporu jen v případě, že v novém zaměstnání odpracujete alespoň 6 měsíců

2, Pokud nyní nevyčerpáte celou podporu v nezaměstnanosti (například pokud máte nárok na 5 měsíců a budete podporu čerpat jen 3 měsíce) a následně v novém zaměstnání budete pracovat méně než 3 měsíce, pak budete mít při další žádosti o podporu nárok jen na zbytek doby té současné podpory – tj. dostal byste podporu jen za 2 měsíce

3, Pokud nyní nevyčerpáte celou podporu (opět například z 5 měsíců vyčerpáte jen 3 měsíce) a v novém zaměstnání budete pracovat alespoň 3 měsíce, pak máte nárok zase na celou podporu v plném rozsahu (tj. dalších 5 měsíců)

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 48 a 49

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]. 

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2020:

Výpočet podpory v nezaměstnanosti – ukončení zaměstnání ve zkušební době

-

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu na výpočet podpory v nezaměstnanosti, konkrétně mě zajímá, jak je určen průměrný čistý výdělek z posledního zaměstnání (za jaké období je počítán?). Popíši svoji situaci – dal jsem výpověď ze strany zaměstnance, po splnění všech podmínek mám nárok po dobu 5 měsíců na 45 % průměrné čisté mzdy. Moje […]

Zobrazit odpověď

Výpočet průměrného výdělku a čerpání dovolené

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ovlivní výši průměrného čistého výdělku (PČV) pro Úřad práce, pokud budu v rozhodném období pro výpočet výdělku čerpat dovolenou. Mám podat výpověď tak, aby se PČV počítal z období, kdy nebyla čerpána dovolená nebo z období, kdy byla čerpána nebo je to lhostejné? Jak by to bylo, pokud by […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti OSVČ – pozastavení živnosti

-

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Od května 2018 jsem pracoval u firmy jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Tento pracovní poměr trval do konce roku 2019. Zároveň s tím jsem celý rok 2019 pracoval na živnostenský list, jako vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Za rok 2019 jsem tedy podával vlastní daňové přiznání. Od […]

Zobrazit odpověď

Evidence na Úřadu práce v době, kdy jsem na nemocenské

-

Dobrý den, dne 31. 12. 2020 mi skončí můj pracovní poměr. Pracovní poměr mám na dobu určitou a zaměstnavatel se již jasně vyjádřil, že o prodloužení neuvažuje. Od 24. 11. 2020 jsem na nemocenské, a ještě minimálně jeden měsíc budu (možná i o něco déle). Musím se evidovat do tří pracovních dnů na Úřadu práce, […]

Zobrazit odpověď