Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy a daňové přiznání

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvádí do daňového přiznání příjem za ošetřovné, když jsou uzavřené školy.

Jestli ano, stačí výpis z účtu nebo přijde ještě nějaký výpis (např. jako je od zaměstnavatele výpis zdanitelných příjmů za rok …)?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Radek, 16.04.2021 16:03
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 20.04.2021 9:27 napsal/a:

Dobrý den,

Předpokládám, že ve svém dotazu, máte na mysli ošetřovné pro zaměstnance. Tato dávka, je zaměstnancům poskytována na základě nemocenského pojištění.

Podobně, jako i další nemocenské dávky (nemocenská při pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené, otcovská, apod.), je tento příjem osvobozen od daně z příjmů.

Z ošetřovného, které dostávají zaměstnanci, se neplatí ani sociální nebo zdravotní pojištění, ani daně. Jedná se tedy o „čistý“ příjem.

Viz zákon číslo 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů, paragraf 4, odstavec 1, písmeno h:

§ 4 Osvobození od daně

(1) Od daně se osvobozuje

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

Příjem z dávek nemocenského pojištění (kam spadá i ošetřovné), se tedy nedaní a tento příjem není potřeba uvádět v daňovém přiznání.

Podobné je to i u Ošetřovného pro OSVČ (které je mimořádně vypláceno během epidemie COVID, v roce 2020 a 2021). Tam se jedná o speciální dotaci, poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu).  Tato dotace (ošetřovné), je od daně z příjmu také osvobozena.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Daně:

2 pracovní poměry a odvod zdravotního pojištění

-

Dobrý den, mám 2 hlavní pracovní poměry u dvou různých zaměstnavatelů, na jednom je mzda vyšší než minimální a sjednána 40 hodinová pracovní doba. Tam mám podepsané daňové prohlášení. U druhého pracovního poměru je mzda 5.000,- hrubého a kratší pracovní doba. Zajímá mne, zda se musí z této mzdy, která je 5.000,- Kč, odvést zdravotní […]

Zobrazit odpověď

Student nad 26 let, registrace na Úřad práce

-

Dobrý den, momentálně jsem studentkou VŠ s tím, že 20. 7. 2022 mi bude 26 let. Vím, že se musím registrovat jako plátce zdravotního pojištění a zároveň, že sociální pojištění není povinné. Můj dotaz je, zda-li jsem povinna se registrovat na Úřadu práce po dovršení věku 26 let. Momentálně jsem nezaměstnaná a nemám žádné příjmy. […]

Zobrazit odpověď

Syn nedostudovat školu má se nahlásit na pracovní úřad? Kdo platí zdravotní pojištění?

-

Dobrý den, chci se zeptat: Syn, který nedostudoval učiliště (3 ročník) – dostal rozhodnutí, že žákem školy byl do 30. 6. 2022. Poslední týden v srpnu se ještě dozvíme, zda mu umožní opakovat ročník. Jak nejlépe se zachovat s ohledem na zdravotní a důchodové pojištění? Přihlásit se na pracovní úřad na 2 měsíce. Může se […]

Zobrazit odpověď

Odvody na zdravotní pojištění – práce na poloviční úvazek

-

Dobrý den, pracuji na poloviční úvazek již řadu let. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mzda nedosahuje výše minimální mzdy. Zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění. Předpokládám, že se nemusím o pojištění již dále starat. Zneklidnil mě článek na internetu, ve kterém stálo, že pokud zaměstnanec nepobírá alespoň minimální mzdu, musí si část zdravotního pojištění doplatit sám. […]

Zobrazit odpověď