Příspěvek na bydlení v rodinném domě – co se počítá do nákladů?

Dobrý den, bydlím ve vlastním rodinném domě jako jediná osoba, důchodce. Jaké jsou moje „náklady na bydlení“?

Započítává se údržba – revize (příp. pořízení nového) plynového kotle, zateplení trubek ústředního topení, servis bojleru atd.?

Nalezené informace se většinou týkají nájmů (kde uvedené položky jsou započítány), ale ve vlastním nebydlím zadarmo, nutná údržba je drahá.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Božena M., 15.11.2021 9:22
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.11.2021 19:23 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení jsou definovány v zákonu o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb. Co se týče nákladů na bydlení, tak ty jsou popsány v paragrafu 25.

U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy, je to poměrně jasné. Mezi náklady na bydlení patří nájemné a dále platby za služby či energie. Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, se pak vychází ze skutečně doložených nákladů (dokládají se reálně zaplacené náklady).

Současně jsou stanoveny tzv. „normativní náklady“ na bydlení (v závislosti na velikosti města/obce a počtu osob). I kdyby byly reálné náklady vyšší, tak se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, zohlední náklady maximálně do výše normativních nákladů na bydlení.

U bytů v osobním vlastnictví (nebo jako u vás v rodinném domě), je to pak trochu jinak. Vzhledem k tomu, že vlastníci neplatí nájem, tak zákon definuje „náklady srovnatelné s nájemným“.

Tyto náklady na bydlení pro byty v osobním vlastnictví, jsou stanoveny tabulkově, podle počtu osob, které v daném bytě/domě žijí. V roce 2021 je to takto:

  • Jedna osoba = 2128 Kč měsíčně
  • Dvě osoby = 2912 Kč měsíčně
  • Tři osoby = 3808 Kč měsíčně
  • Čtyři a více osob = 4592 Kč měsíčně

Do nákladů na bydlení by se u vás dále započítávaly platby za energie – tj. to co platíte například za plyn, elektřinu, vodu apod.

V případě, že v rodinném domě topíte prostřednictvím pevných paliv (topení plynem/elektřinou spadá pod energie), pak jsou opět tabulkově stanoveny náklady na topení, podle počtu osob. V roce 2021 je to:

  • Jedna osoba = 789 Kč
  • Dvě osoby = 1079 Kč
  • Tři osoby = 1411 Kč
  • Čtyři a více osob = 1744 Kč

Vaše celkové náklady na bydlení, by při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, tedy zahrnovaly výše uvedené náklady na bydlení srovnatelné s nájemným, skutečně zaplacené platby za energie či služby a případně i náklady na pevná paliva.

To, že máte další vysoké náklady spojené s údržbou rodinného domu, se při posuzování konkrétní žádosti o příspěvek na bydlení nezohlední.

Je to podobné, jako bytů v osobním vlastnictví, kdy se do nákladů na bydlení nezapočítává příspěvek do fondu oprav.

Zjednodušeně řečeno – stát nepřispívá na to, že si zvelebujete svoji nemovitost. Kompenzuje pouze nezbytně nutné náklady na bydlení.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Výše příspěvku na bydlení – zvyšování nájemného

-

Dobrý den, dcera s vnučkou bydlí v pronajatém bytě a pobírá dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení. V současné době je už situace neúnosná – nájemné se každou chvilku zvedá. Dcera platí za 2+1 13000 nájem včetně inkasa. Část příspěvku dostává v hotovosti a část ve stravenkách. Jelikož se nájem už podruhé zvyšoval, […]

Zobrazit odpověď

Samoživitelka s dítětem – na jaké sociální dávky mám nárok?

-

Dobrý den, Na jaké dávky mám nárok, když nepobírám žádné alimenty (otec nezapsán do rodného listu)? Bydlím ve svém domě a výdělek nepřesahuje 20 000 tisíc čistého příjmu. Věk dítě 4 roky. Děkuji

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Budu muset vracet příspěvek na bydlení nebo jeho část?

-

Dobrý den, potřebuji se zeptat, zda budu muset vracet Příspěvek na bydlení (nebo jeho část). Za 1Q 2022 jsem byla bez příjmu. Ve 2Q (v květnu 2022) mi byl schválen a obdržela jsem i 1. důchod. V červenci 2022 si budu také žádat o Příspěvek na bydlení a nevím, zda budu muset vracet tento Příspěvek, […]

Zobrazit odpověď