Příspěvek na bydlení v rodinném domě – co se počítá do nákladů?

Dobrý den, bydlím ve vlastním rodinném domě jako jediná osoba, důchodce. Jaké jsou moje „náklady na bydlení“?

Započítává se údržba – revize (příp. pořízení nového) plynového kotle, zateplení trubek ústředního topení, servis bojleru atd.?

Nalezené informace se většinou týkají nájmů (kde uvedené položky jsou započítány), ale ve vlastním nebydlím zadarmo, nutná údržba je drahá.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Božena M., 15.11.2021 9:22
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.11.2021 19:23 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení jsou definovány v zákonu o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb. Co se týče nákladů na bydlení, tak ty jsou popsány v paragrafu 25.

U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy, je to poměrně jasné. Mezi náklady na bydlení patří nájemné a dále platby za služby či energie. Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, se pak vychází ze skutečně doložených nákladů (dokládají se reálně zaplacené náklady).

Současně jsou stanoveny tzv. „normativní náklady“ na bydlení (v závislosti na velikosti města/obce a počtu osob). I kdyby byly reálné náklady vyšší, tak se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, zohlední náklady maximálně do výše normativních nákladů na bydlení.

U bytů v osobním vlastnictví (nebo jako u vás v rodinném domě), je to pak trochu jinak. Vzhledem k tomu, že vlastníci neplatí nájem, tak zákon definuje „náklady srovnatelné s nájemným“.

Tyto náklady na bydlení pro byty v osobním vlastnictví, jsou stanoveny tabulkově, podle počtu osob, které v daném bytě/domě žijí. V roce 2021 je to takto:

  • Jedna osoba = 2128 Kč měsíčně
  • Dvě osoby = 2912 Kč měsíčně
  • Tři osoby = 3808 Kč měsíčně
  • Čtyři a více osob = 4592 Kč měsíčně

Do nákladů na bydlení by se u vás dále započítávaly platby za energie – tj. to co platíte například za plyn, elektřinu, vodu apod.

V případě, že v rodinném domě topíte prostřednictvím pevných paliv (topení plynem/elektřinou spadá pod energie), pak jsou opět tabulkově stanoveny náklady na topení, podle počtu osob. V roce 2021 je to:

  • Jedna osoba = 789 Kč
  • Dvě osoby = 1079 Kč
  • Tři osoby = 1411 Kč
  • Čtyři a více osob = 1744 Kč

Vaše celkové náklady na bydlení, by při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, tedy zahrnovaly výše uvedené náklady na bydlení srovnatelné s nájemným, skutečně zaplacené platby za energie či služby a případně i náklady na pevná paliva.

To, že máte další vysoké náklady spojené s údržbou rodinného domu, se při posuzování konkrétní žádosti o příspěvek na bydlení nezohlední.

Je to podobné, jako bytů v osobním vlastnictví, kdy se do nákladů na bydlení nezapočítává příspěvek do fondu oprav.

Zjednodušeně řečeno – stát nepřispívá na to, že si zvelebujete svoji nemovitost. Kompenzuje pouze nezbytně nutné náklady na bydlení.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Příspěvek na bydlení – jak se dokládají náklady na bydlení (vodné, stočné, odvoz odpadků,…)

-

Od 1. 2. 2024 odchází manželka do předčasného důchodu. Protože ČSSZ ji zřejmě pošle první výplatu důchodu určitě po více jak 90-ti dnech od nástupu do důchodu, nebude mít manželka žádný příjem min. 3měsíce. Pak by se počítal pouze můj (manžel) příjem. Platíme zejména zálohy na el. energii 10.000Kč/měsíc + plyn 300Kč/měsíc, čtvrtletně platíme vodné […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení u osoby, která není vlastníkem nemovitosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má nárok na příspěvek na bydlení i osoba, která není vlastníkem nemovitosti a tudíž na ni nejsou napsány ani smlouvy na energie (plyn, elektrika, voda,…). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – studentka VŠ sama v bytě

-

Dobrý den, chtěla bych se prosím poradit. Bydlela jsem s přítelem v pronajatém bytě. Teď se ale rozcházíme a já v bytě zůstanu sama, přepíše se na mě. Studuji posledním rokem VŠ. Od rodičů dostávám 10.000,-. Za byt platím 12.660,- za měsíc. Chápu to zcela správně, že budu mít nárok na příspěvek na bydlení a […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení pro studenta – stipendium, příjem ze zaměstnání

-

Dobrý den, chtěl bych si nově požádat o příspěvek na bydlení. Mohu se prosím zeptat, co se započítává do příjmů? V současné době pracuji na full time úvazek a k tomu jsem prezenčním doktorandem – z tohoto studia dostávám stipendium, které je jinak od daní osvobozeno. Počítá se jenom příjem ze zaměstnání? Nebo i toto […]

Zobrazit odpověď