Dobrovolné důchodové pojištění – nárok na podporu v nezaměstnanosti

Dobrý den, platila jsem si po dobu necelých 4 let dobrovolné důchodové pojištění. Měla jsem příjem z pronájmu.

Chtěla bych toto ukončit a nastoupit na úřad práce.

Bude mi tato doba zahrnuta do podmínky na vyplacení podpory v nezaměstnanosti (po dobu 2 let pracoval alespoň 12 měsíců)?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Miroslava, 03.09.2022 9:47
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 05.09.2022 15:02 napsal/a:

Dobrý den,

Placení dobrovolného důchodového pojištění, samo o sobě, nezakládá nárok, na podporu v nezaměstnanosti.

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je splnění minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění v zaměstnání, nebo při jiné výdělečné činnosti (podnikání), za poslední dva roky.

Viz paragraf 39, odstavec 1, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který 

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

Tato podmínka, případně může být splněna započítáním náhradní doby zaměstnání. Jako náhradní doba zaměstnání, se započítává například péče o dítě do 4 roků -  viz níže (paragraf 41, odstavec 3, zákon o zaměstnanosti):

(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba 

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),

g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu).

Pokud jste poslední dva roky nebyla zaměstnaná (v zaměstnání, kde by vznikala účast na důchodovém pojištění, nebo nepodnikala jako OSVČ (který si platí sociální pojištění sám), a pokud jste ani nevykonávala nějakou činnost, která je považována za náhradní dobu zaměstnání, pak bohužel na podporu v nezaměstnanosti nárok nevzniká.

Pokud byste během posledních 2 roků, vykonávala alespoň 12 měsíců nějakou činnost, která je považována za náhradní dobu zaměstnání, pak by nárok na podporu byl. V takovém případě, je ale podpora jen velmi nízká. První dva měsíce, je to 5 558 Kč, další dva měsíce 4 446 Kč, a zbytek doby jen 4 076 Kč.

Každopádně ale můžete být ale vedená na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání. Pak za vás stát bude platit zdravotní pojištění. V závislosti na sociální/majetkové situaci, můžete mít případně nárok na některé sociální dávky (příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, atd.).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2022:

Přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti – člen volební komise

-

Pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si jít přivydělat do volební komise?

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti za celý měsíc?

-

Dobrý den, pracovní poměr mi skončí dne 31. 8. 2022 a na UP bych se přihlásila až v průběhu září. Zda mi bude v toto případě vyplacena podpora v nezaměstnanosti za celý měsíc – září nebo jen část? Děkuji

Zobrazit odpověď

Konec rodičovského příspěvku – z čeho se počítá výše příspěvku v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. V září mi končí rodičovský příspěvek, ale problém je, že se nemůžu vrátit do předchozí práce, kde mám smlouvou na dobu neurčitou. Důvod je, že jsme se přestěhovali dál, a já nebudu moct skloubit práci, školku…. V místě nynějšího bydliště práci hledám, ale zatím se to nedaří. Otázka je, […]

Zobrazit odpověď

Jak dlouho můžu marodit, abych poté měla nárok na podporu v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, dostala jsem výpověď pro zrušení provozovny a cca 14 dní byla v pracovní neschopnosti. Paní doktorka mi řekla, že budu marodit dlouhodobě. Vím, že na ÚP se budu hlásit až po ukončení pracovní neschopnosti. Ale chtěla bych vědět, zda budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. U firmy jsem pracovala 3 roky a […]

Zobrazit odpověď