Úřad práce a placení zdravotního pojištění u studenta nad 26 let

Dobrý den, v únoru mi bylo 26 let a pořád studuji vysokou školu, teď nastupuji do posledního ročníku.

Vím, že od února si musím platit zdravotní pojištění, ale chci se prosím zeptat, bylo by možné se registrovat i jako student nad 26 let na úřadu práce s tím, že by za mě zdravotní pojištění platil stát?

Finanční situace během školy, je pro mě momentálně extrémně náročná a byla by to pro mě velká pomoc.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jakub H., 23.08.2023 12:11
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 23.08.2023 12:11 napsal/a:

Dobrý den,

U zdravotního pojištění, nezáleží jenom čistě na věku, ale také i na tom, v jakém studijním programu studujete.

Obecně platí, že stát platí zdravotní pojištění za nezletilé, nebo nezaopatřené děti. A to až do jejich 26 roků (vyplývá z nezaopatřenosti dítě, která se řídí zákonem o státní sociální podpoře). Podmínkou je studium (resp. příprava na budoucí povolání).

Současně ale existuje jedna výjimka, která se vztahuje na doktorské studijní programy – tam platí stát zdravotní pojištění i po 26 roce:

r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium,

Pokud byste studoval v doktorském programu, pak by dosažení věku 26 roků nevadilo.

Pokud je to jiný studijní program, tak máte povinnost, platit si od března minimální zdravotní pojištění pro OBZP (v roce 2023 je to 2336 Kč).

Případně by ZP mohl odvádět zaměstnavatel (nebo byste si ho mohl platit sám na základě SVČ).

Na Úřad práce, není možné jít „jenom“ kvůli zdravotnímu pojištění. Zdravotní pojištění platí stát, za uchazeče o zaměstnání. Je s tím spojena řada povinností (pravidelné schůzky na ÚP, aktivní spolupráce při hledání zaměstnání, povinnost přijmou nabízené místo nebo podstoupit nabídnutou rekvalifikaci).

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání.

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.):

§ 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, nebo

Je zde pouze jedna výjimka, kdy i student může být uchazečem o zaměstnání. Pokud byste v předchozích dvou letech „odpracoval“ alespoň 12 měsíců v nějakém zaměstnání, kde by za vás zaměstnavatel odváděl povinné odvody, pak byste mohl být uchazečem o zaměstnání.

Mohlo by se jednat o práci v pracovním poměru, nebo i práci na dohodu (pokud by u dohody bylo placeno sociální pojištění), nebo případně o podnikání, apod.

Viz. paragraf 25, odstavec 4:

(4) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Skutečnost, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání.

Tj. aby za vás Úřad práce mohl platit zdravotní pojištění, tak byste nejprve musel „odpracovat“ alespoň jeden rok.

Pak můžete být uchazečem o zaměstnání (se vším, co s tím souvisí), i během studia. A měl byste nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

Jinak můžete být uchazečem o zaměstnání, až po skončení školy. To ale obvykle není nárok na podporu v nezaměstnanosti (u nároku na podporu je stejná podmínka – minimálně 12 „odpracovaných“ měsíců za poslední 2 roky).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2023:

Výpověď ve zkušební době – jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti. Byla jsem na rodičovské dovolené, u svého zaměstnavatele jsem dala výpověď, našla jsem si práci blíže k bydlišti, ale chci dát výpověď ve zkušební době – po 14 dnech. Práce neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli na pohovoru. Můj dotaz zní, když […]

Zobrazit odpověď

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemoci

-

Dobrý den, od 12. 7. 2022 do 28. 8. 2023 jsem byl v pracovní neschopnosti. Dne 31. 8. jsem nastoupil do práce a do 9. 9. 2023 dobíral dovolenou. Pracovní poměr jsem ukončil dohodou 9. 9. 2023 ze zdravotních důvodů. Můj měsíční hrubý příjem byl zhruba třicet tisíc Kč. Nemocenskou jsem pobíral okolo devatenácti tisíc […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení OSVČ bez příjmu

-

Dobrý den, K 30. 9. 2021 jsem ukončila zaměstnání, ale se svými zdravotní problémy jsem pokračovala na nemocenské do 30. 6. 2022. Protože jsem nenašla práci, nahlásila jsem se na Úřad práce a to 1. 7. 2022, kde jsem sice absolvovala rekvalifikační kurs na PC, ale práci se mi nezískat nepodařilo. Proto jsem přijala nabídku […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, od září 2022 do prosince 2022 jsem byla v evidenci uchazečů o zaměst. na UP. O podporu jsem nežádala. Od ledna 2023 do srpna 2023 jsem byla zaměstnána, ale vzhledem k tomu, že mám 3 děti a zaměstnavatel mi nemohl snížit úvazek, podávám výpověď. Předtím jsem byla vedena jako osoba pečující o děti […]

Zobrazit odpověď