Výpověď ze zdravotních důvodů

Dobrý den,

u stávajícího zaměstnavatele jsem zaměstnán od roku 2016 na pozici Programátor. Za dobu výkonu práce kromě práce na PC přibyly i pracovní povinnosti, obsluha stroje a s tím spojené práce jako zvedání a přemisťování těžkých břemen nebo přemisťování těžkých palet s materiálem.

V roce 2019 jsem byl operován pro vyhřezlou plotýnku v bederní oblasti, jelikož nějakou dobu předtím jsem s přestávkami, ale cca 2 roky bojoval s bolestí v dané oblasti, až to vyústilo v operaci.

Na základě této operace páteře a v minulosti v roce 2011 po výměně kyčelního kloubu jsem byl shledán invalidním 1. stupně na 3 roky s tím, že po tuto dobu si mám najít vhodnější zaměstnání.

Jenže to se nepodařilo a zůstal jsem zaměstnán dále u svého dosavadního zaměstnavatele. To ale vyústilo v další zdravotní problémy, kdy se přidala k bederní oblasti i oblast krční páteře  a její degenerativní onemocnění způsobené přetěžováním a sedavou prací.

Momentálně podstupuju již půl roku všelijaká vyšetření, rehabilitace, léčbu  a čekám na konečné stanovisko, jestli bude další operace či nikoliv.

Momentálně na nemocenské nejsem, ale uvažuju o odchodu z tohoto povolání, ve kterém se mi za celou dobu razantně zhoršil zdravotní stav.

Zajímalo by mě tedy, jestli je směrodatný posudek OSSZ, která mi vystavila lékařskou zprávu a v níž se píše, že je vhodné změnit povolání a jedná se tedy o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů s nárokem na odstupné a nebo si musím požádat o nový lékařský posudek?

Respektive jestli mé obavy o další zhoršování mého zdravotního stavu na této pozici jsou oprávněné, abych u zaměstnavatele ukončil poměr jednak ze zdravotních důvodů a jednak jestli vznikne nárok na odstupné.

Mockrát děkuji za odpověď a Váš názor.

Dotaz poslal/a: Ondřej, 29.09.2021 18:10
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.09.2021 16:23 napsal/a:

Dobrý den,

„Výpověď ze zdravotních“ důvodů, dává obvykle zaměstnavatel, a jedná se o specifický důvod k ukončení pracovního poměru. Tento důvod pro výpověď, je zakotven v paragrafu 52 d) a e), Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.).

Nejedná se o „jakékoliv“ zdravotní důvody, ale musí se jednat o situaci, kdy podle příslušného lékařského posudku, již nesmíte dále vykonávat danou práci. Viz paragraf 52 d) a e):

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Pokud zaměstnavateli předložíte příslušný posudek, pak vám musí dát zaměstnavatel jinou práci, pokud to není možné, tak výpověď, podle paragrafu 52d nebo 52e. Pokud byste ale v té době byl v pracovní neschopnosti, tak vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď (resp. bylo by to možné jen s vaším souhlasem).

Lékařským posudkem, poskytovatele pracovně lékařských služeb, je míněn posudek lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, zpravidla lékař, se kterým má zaměstnavatel sjednán dohodu o poskytování těchto služeb.

Nevím, co je obsahem posudku, který máte od OSSZ, takže to nijak neposoudím. Nestačí ale pouze doporučení, ke změně zaměstnání. Aby se jednalo o „výpověď ze zdravotních důvodů“, pak musí být v posudku jasně uvedeno, že se jedná o dlouhodobou ztrátu schopnosti, k výkonu daného zaměstnání.

Můžete jej ale určitě ukázat zaměstnavateli, a ten by vám měl případně sdělit, zda je to dostačující pro výpověď dle paragrafu 52 d nebo e, nebo vás případně pošle k vašemu „závodnímu“ lékaři.

V případě výpovědi, pokud by zdravotní důvody byly následkem pracovního úrazu/nemoci z povolání, je nárok na odstupné až ve vši 12 násobků průměrného měsíčního výdělku (zákoník práce, paragraf 67, odstavec 2).

Pokud by výpověď byla dána zaměstnavatelem z jiného důvodu, pak je nárok jen na „běžné“ odstupné, ve výši 1 – 3 násobky průměrného měsíčního výdělku. Pokud byste dával výpověď vy, pak je to bez nároku na odstupné.

Pracovní poměr, můžete ze zdravotních důvodů ukončit i vy. Je to možné udělat na základě dohody se zaměstnavatelem, nebo můžete dát výpověď (není ani potřeba uvádět důvod).

Specifickou situací, je pak okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. K tomu může dojít v situaci, kdy svému zaměstnavateli předložíte příslušný posudek, že nesmíte dále vykonávat danou práci, bez vážného ohrožení vašeho zdraví.

Pokud vám do 15 dnů, neumožní zaměstnavatel výkon jiného druhu práce, pak je možné okamžitě ukončit pracovní poměr, přičemž máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Odstupné:

Kolik bude podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé neschopence?

-

Dobrý den, Jsem čtrnáct měsíců práce neschopen, tedy od 1. 6. 2022 do 16. 8. 2023. Jak mi bude vypočítaná případná podpora v nezaměstnanosti, pokud bych dal výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti pro vykonávanou práci?

Zobrazit odpověď

Výpověď ze zdravotních důvodů bez nároku na odstupné

-

Dobrý den, vzhledem k mému, stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu, jsem požádala mého zaměstnavatele o převedení na jinou pracovní pozici. Ten mě vyzval k návštěvě  závodní lékařky, která po zhlédnutí mé zdravotní dokumentace od odborných lékařů napsala lékařský posudek: „pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost“. Od zaměstnavatele jsem dostala výpověď s dvouměsíční lhůtou bez odstupného! Je to […]

Zobrazit odpověď

Nárok na odstupné při výpovědi dohodou – smlouva na dobu určitou

-

Dobrý den, prosím o radu. Pracuji u společnosti již 10,5 roku. Nadřízený za mnou přišel, že z důvodu snižování nákladů se mnou již nepočítají. Ať počítám s výpovědí dohodou k 30. 4. 2022. Mám nárok na odstupné i v případě že smlouvu mám od roku 2011 a stále mě jí prodlužují o rok? Nyní mám […]

Zobrazit odpověď

Podpora po RD – nová smlouva a zkušební doba

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně návratu do práce po rodičovské dovolené. Před porodem jsem měla smlouvu na dobu neurčitou na práci v kanceláři (asistentka nákupu). Mám se do práce vracet 6. 6. 2022 ale už nyní mi bylo řečeno, že pozice zanikla a není možné se vrátit na původní pozici. Byla mi nabídnuta práce skladníka, kde […]

Zobrazit odpověď