Výpověď dohodou po skončení rodičovské a nárok na podporu

Dobrý den, do ledna pobírám rodičovský příspěvek na syna (varianta 3let). Syn má nemocné srdce, čekáme na operaci. Zatím to není úplně jisté, ale nyní nám bylo doporučeno, aby nechodil do školky (prevence infekční endokarditidy).

Mám pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pravděpodobně budu muset podat výpověď. Nemůžu ale zůstat bez peněz. Co tedy můžu udělat? Můžu se nahlásit na UP, i když vlastně nemůžu pracovat?

V jiném případě bych zůstala bez nějaké podpory, na žádnou jinou dávku nesplňuji kritéria (manželův příjem je dost vysoký).

Mám nárok na výpověď dohodou ze závažných důvodů? Co je vlastně závažný důvod?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Katka, 19.07.2020 16:54
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 20.07.2020 17:45 napsal/a:

Dobrý den,

Nic jako „výpověď dohodou“ neexistuje. Pracovní poměr může být ukončen buď dohodou nebo výpovědí (ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance). Takže buď se bude jednat o výpověď, nebo o dohodu.

Pro vás by bylo pochopitelně nejvýhodnější, pokud by zaměstnavatel už dále nestál o vaše zaměstnání, a ke konci rodičovské vám dal výpověď on. Pak byste měla nárok na proplacení dvouměsíční výpovědní doby a odstupné.

Pokud byste dala výpověď vy, nebo se zaměstnavatelem uzavřela dohodu o ukončení pracovního poměru, pak už na odstupné nárok nemáte (resp. u dohody je možné, se na odstupném, se zaměstnavatelem dohodnout, od toho je to dohoda).

Při výpovědi ze strany zaměstnance bez uvedení vážného důvodu (nebo i když je pracovní poměr ukončen dohodou bez odkazu na vážné důvody), se krátí podpora v nezaměstnanosti (standardně je podpora první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a zbytek doby 45%, při výpovědi bez vážného důvodu je to po celou dobu jen 45%).

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou určeny v přílišném zákonu – zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 5c:

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Mezi vážné důvody patří například péče o dítě do 4 roků. Ve výpovědi (nebo dohodě), není potřeba uvádět konkrétní důvod. Stačí použít formulaci „podávám výpověď v souladu s paragrafem 5c, zákona 435/2004 Sb.“. Nemusí být uvedeno, o který konkrétní důvod z tohoto paragrafu se jedná.

Na podporu v nezaměstnanosti byste určitě měla mít nárok. Její výše ale může být dvojí. Může se odvíjet od vašeho příjmu ze zaměstnání – pokud budete mít nějaký příjem ze zaměstnání (stačí jen to, abyste po rodičovské nějakou dobu pracovala, nebo aby vám zaměstnavatel proplatil dvouměsíční výpovědní dobu).

Pokud byste ale po skončení rodičovské neměla žádný příjem ze zaměstnání, pak by se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjela od průměrné mzdy v ČR a byla by hodně nízká. Za první dva měsíce by to bylo jen 5014 Kč (viz např. zde).

Na Úřadu práce, byste asi neměla „zdůrazňovat“, že vlastně nehledáte zaměstnání (jinak by vás nemohli zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání a neměla byste nárok na podporu).

Budete tedy muset minimálně chodit na schůzky na Úřadu práce. Běžně to funguje tak, že prvních pár měsíců vás Úřad práce obvykle nenutí k nějakému intenzivnímu hledání zaměstnání (je to ale individuální). Až později po vás bude chtít, abyste případně chodila na nějaké pohovory apod.

Ve chvíli, kdy byste rovnou řekla, že žádnou práci nehledáte a ani nikam nenastoupíte, tak byste na podporu neměla nárok. Pokud alespoň nějakou dobu, budete „hledat“ práci, pak budete podporu standardně dostávat.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2020:

Výpočet podpory v nezaměstnanosti – ukončení zaměstnání ve zkušební době

-

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu na výpočet podpory v nezaměstnanosti, konkrétně mě zajímá, jak je určen průměrný čistý výdělek z posledního zaměstnání (za jaké období je počítán?). Popíši svoji situaci – dal jsem výpověď ze strany zaměstnance, po splnění všech podmínek mám nárok po dobu 5 měsíců na 45 % průměrné čisté mzdy. Moje […]

Zobrazit odpověď

Výpočet průměrného výdělku a čerpání dovolené

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ovlivní výši průměrného čistého výdělku (PČV) pro Úřad práce, pokud budu v rozhodném období pro výpočet výdělku čerpat dovolenou. Mám podat výpověď tak, aby se PČV počítal z období, kdy nebyla čerpána dovolená nebo z období, kdy byla čerpána nebo je to lhostejné? Jak by to bylo, pokud by […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti OSVČ – pozastavení živnosti

-

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Od května 2018 jsem pracoval u firmy jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Tento pracovní poměr trval do konce roku 2019. Zároveň s tím jsem celý rok 2019 pracoval na živnostenský list, jako vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Za rok 2019 jsem tedy podával vlastní daňové přiznání. Od […]

Zobrazit odpověď

Evidence na Úřadu práce v době, kdy jsem na nemocenské

-

Dobrý den, dne 31. 12. 2020 mi skončí můj pracovní poměr. Pracovní poměr mám na dobu určitou a zaměstnavatel se již jasně vyjádřil, že o prodloužení neuvažuje. Od 24. 11. 2020 jsem na nemocenské, a ještě minimálně jeden měsíc budu (možná i o něco déle). Musím se evidovat do tří pracovních dnů na Úřadu práce, […]

Zobrazit odpověď